Ngày 11/4/2016: Tin Lành Đắc Thắng: Quyền Phép của Đức Chúa Trời

780

Rô-ma 1:14-17

“…vì là quyền phép của Đức Chúa Trời…” (Rô-ma 1:16b).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu những lý do nào khiến Ông “không hổ thẹn về Tin lành”? Những điều này có ý nghĩa gì? Bạn sẽ nói thế nào nếu một người hỏi bạn “Tin Lành là gì?”

 

Trước hết, Tin Lành “là quyền phép.” Tin Lành có sức mạnh để thay đổi con người. Ngoài Tin Lành của Chúa Giê-xu, con người có thể tự thay đổi mình không? Có, nhưng chỉ là thay đổi hành vi bên ngoài nhưng không thay đổi được bản chất bên trong. Người không tin nhận Chúa Giê-xu có thể cố gắng để kiểm soát lời nói, hành động của mình. Tuy nhiên, nếu tội lỗi được nhìn nhận dưới góc độ của Ma-thi-ơ 5:21-48, nghĩa là tội lỗi không chỉ là hành động bên ngoài mà còn là tư tưởng, là ham muốn và thái độ bên trong của tấm lòng, thì con người thật sự chẳng thay đổi được gì cả (Giê-rê-mi 13:23). Tin Lành không chỉ là lý thuyết, lời nói, mà là quyền năng biến cải.

 

Tin Lành “là quyền phép của Đức Chúa Trời.” Để cứu tội nhân, Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép của Ngài; do đó, “quyền phép của Đức Chúa Trời” nghĩa là phương cách, đường lối của Ngài trong sự cứu rỗi. Tin Lành không nói cho người ta về sự cứu rỗi và những điều họ phải làm để đạt lấy, nhưng Tin Lành tuyên bố về việc Đức Chúa Trời đã làm để đem sự cứu rỗi đến cho họ (Rô-ma 8:3). Thế giới đầy dẫy những triết lý, tôn giáo chỉ cho người ta con đường tự mình vươn đến sự cứu rỗi, nhưng chỉ có trong Tin Lành Đức Chúa Trời mới cho con người thấy niềm hy vọng vì chính Ngài đã thực hiện chương trình cứu rỗi cho con người.

 

Hơn thế nữa, vì đó là quyền phép của một Đức Chúa Trời Toàn Năng nên Tin Lành luôn hiệu quả và không bao giờ thay đổi. Con người luôn luôn cố gắng thay đổi chính mình nhưng luôn luôn thất bại, chỉ có Đấng dựng nên con người, Đấng đời đời mới có quyền để cứu chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không hành động, con người không bao giờ có thể nhận ra mình là tội nhân và cần có Tin Lành của Đức Chúa Trời. Tin Lành làm được những sự mà con người bất lực và không thể làm gì được (I Cô-rinh-tô 4:20). Mục sư Martyn Lloyd-Jones đã có nhận xét rất chính xác: “Điều tôi cần không phải là sự hiểu biết nhưng là năng lực. Tôi có thể biết điều đúng, nhưng vấn đề là làm thế nào tôi có thể làm điều đúng. Hiểu biết về luật pháp không làm tôi có thể giữ và làm trọn luật pháp.” Con người cần năng lực, và Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu họ. Nếu sự cứu rỗi tùy thuộc vào sự trung thành của chúng ta thì có lẽ không có ai có thể bảo đảm cho sự cứu rỗi của mình, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng khởi đầu sự cứu rỗi và là Đấng hoàn tất sự cứu rỗi trên đời sống chúng ta.

 

Bạn đã kinh nghiệm quyền năng của Tin Lành trên đời sống bạn thế nào? Khi nào bạn thật sự kinh nghiệm quyền phép của Đức Chúa Trời, bạn mới có thể trở nên một chứng nhân dạn dĩ, và không hổ thẹn về Tin Lành.

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa về ân sủng lạ lùng của Ngài đã cứu con. Xin dùng con như một chứng nhân để rao truyền Danh Chúa cho mọi người chung quanh con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 4.

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tỉnh Kon Tum
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Truyền Đạo Y’Lêch Byă