Ngày 1/1/2017: Nền Tảng của Hy Vọng

909

I Phi-e-rơ 1:3-9

3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 8 Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

 

Câu gốc:

“Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương” (I Cô-rinh tô 13:13 BTT).

“Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13 BTTHĐ).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Bước vào năm mới 2017 bạn hy vọng điều gì? Cơ Đốc nhân đặt nền tảng của hy vọng vào đâu? Tại sao Cơ Đốc nhân vẫn phải đối đầu với sự thử thách hằng ngày? Làm sao chúng ta vượt qua sự thử thách đó và tiếp tục sống hy vọng?

 

Hy vọng là mong ước, trông đợi những điều tốt lành sẽ đến. Bước vào năm mới 2017, ai trong chúng ta cũng có hy vọng tốt đẹp cho bản thân, gia đình, và Hội Thánh, nhưng bao nhiêu người đã thất vọng khi đặt niềm hy vọng của mình vào những nền tảng không vững chắc như tiền bạc, vật chất, hoặc vào những đối tượng không có khả năng, đạo đức. Cơ Đốc nhân phải có “trông cậy sống,” hay trong nguyên nghĩa là “hy vọng sống” (câu 3). Chúa Giê-xu là nền tảng vững chắc của hy vọng chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta, Ngài biết điều gì tốt nhất cho con cái Ngài, và Chúa là Đấng tối cao, có quyền năng bảo đảm những hy vọng của chúng ta thành hiện thực. Niềm hy vọng của chúng ta không chỉ trong hiện tại mà còn hướng về tương lai. Chúa hứa ban cho chúng ta một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn dành sẵn trong các từng trời cho chúng ta trong tương lai (câu 4-5).

 

Dù vậy, khi những thử thách, đau thương trong hiện tại không vơi giảm, đôi khi chúng ta thấy thiên đàng dường như xa xôi. Nhiều người trong chúng ta ngã lòng. Làm thế nào chúng ta có thể chịu nổi những thử thách trong hiện tại? Giải pháp duy nhất giúp chúng ta vượt qua sự thử thách đó là chúng ta phải đặt hy vọng sống nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc chúng ta phải xác định vững vàng niềm tin nơi Chúa, vì đức tin của chúng ta sau khi được thử nghiệm sẽ đem lại sự ca ngợi, tôn trọng, vinh hiển, vui mừng cho chúng ta khi Chúa Giê-xu trở lại. Những khi Chúa không cất đi những khó khăn hiện tại của chúng ta, ấy là Chúa muốn rèn luyện chúng ta như vàng qua lửa nhưng chúng ta phải tin rằng Chúa yêu chúng ta, Ngài coi chúng ta quý hơn cả vàng ròng đã tinh luyện, và Ngài rèn luyện chúng ta để trở nên công cụ hữu ích trong Nhà Ngài. Khi chúng ta về với Chúa đời đời, chúng ta sẽ nhận ra được giá trị của đức tin mà Chúa đã rèn luyện chúng ta.

 

Khởi đầu năm mới 2017, mỗi chúng ta hãy bước tới với niềm hy vọng sống đặt trên nền tảng vững chắc là Chúa Cứu Thế Giê-xu, cứ luôn giữ vững niềm hy vọng, sống bình an trong Ngài và phục vụ Ngài. Bạn có quyết tâm giữ vững niềm hy vọng sống nơi Chúa trong năm mới 2017 không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài yêu thương con. Xin cho con luôn đặt hy vọng nơi Chúa dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Xin cho con luôn vững niềm tin nơi Chúa và hướng đến một quê hương vĩnh cửu trên trời.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm:  Công Vụ 20.

Bài trướcChuyên Mục Mới: TƯ VẤN CƠ ĐỐC
Bài tiếp theoNgày 2/1/2017: Hành Trình Thuộc Linh