Mục Sư Hội Trưởng Thăm Và Giảng Bồi Linh Tại HT Bình Dương

2439

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 phút Chúa nhật 14/1/201, tại Chi Hội Bình Dương – tỉnh Bình Dương đã diễn ra chương trình nhóm thờ phượng Chúa, bồi linh Hội Thánh đầu năm 2018 thật tràn đầy ơn phước Chúa.

Con dân Chúa tại HT Bình Dương rất vui vì được tiếp đón Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN đến thăm và dùng Lời Chúa giảng dạy, khích lệ Hội Thánh qua 2 chương trình:

+ Thờ phượng – Bồi linh (8 giờ 30 – 10 giờ)

Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng giảng dạy Lời Chúa đề tài “Bùng Cháy Để Phục Vụ” dựa trên nền tảng Kinh Thánh: “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.” (Ê-sai 60:1). Qua Lời Chúa, Mục sư diễn giả nhắc nhở tất cả con dân Chúa hãy nhìn lại trong năm qua mỗi chúng ta đã thiếu sót điều gì? Đang ở trong tình trạng nào? Bước vào năm mới xin Chúa phục hồi sức lực cho chúng ta để mạnh mẽ trong lòng và sống đời sống chiếu sáng danh Chúa giữa mọi người chưa biết Chúa.

+ Thờ phượng – Bồi linh (15 giờ 40 – 16 giờ 50) tại Điểm Nhóm Phước Hòa.

Sau khi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Bình Dương, Mục sư Hội trưởng tiếp tục đến thăm Điểm Nhóm Phước Hòa là Hội Nhánh của Hội Thánh Bình Dương (cách hơn 30 km). Sau khi các ban hát ca ngợi Chúa, Mục sư Hội trưởng giảng bồi linh qua chủ đề “Đức Tin”. Kinh Thánh Lu-ca 17:5,6 Các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi!  Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời.

Chương trình bồi linh tại Điểm Nhóm Phước Hòa được khép lại lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày trong sự vui vẻ, thỏa lòng của tôi con Chúa.

TTV. MSNC Nguyễn A Bên

Quang cảnh phòng nhóm chính – HT Bình Dương
Quang cảnh phòng nhóm phụ – HT Bình Dương
Ban hát lễ tráng niên – HT Bình Dương
Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa – HT Bình Dương
Quang cảnh phòng nhóm – ĐN Phước Hòa
Ban hát ĐN Phước Hòa
Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa – ĐN Phước Hòa