Kính Sợ Đức Chúa Trời – 25/8/2019

1843

Gióp 37:14-24

   14 Hỡi Gióp, hãy nghe lời nầy,
Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
15 Ông có biết cách nào Đức Chúa Trời sắp đặt các việc ấy chăng?
Cách nào Ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây Ngài chăng?
16 Ông có biết mây cân bình sao chăng?
Có hiểu công việc diệu kỳ của
Đấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng?
17 Có biết cớ sao quần áo ông nóng,
Khi Ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh?
18 Ông có thế trải bầu trời ra với Đức Chúa Trời chăng?
Nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc.
19 Hãy dạy cho chúng tôi biết điều chúng tôi phải thưa cùng Ngài;
Vì tại sự dốt nát, chúng tôi chẳng biết bày lời gì với Ngài.
 

20 Người ta há sẽ thuật với Đức Chúa Trời rằng tôi muốn thưa với Ngài sao?
Nếu ai nói với Ngài, quả hẳn sẽ bị nuốt đi.
21 Bây giờ, người ta không thấy sự sáng chói lòa, nó đã ẩn trong mây;
Nhưng gió thổi qua xô mây đi và trời trong trẻo lại.
22 Ráng vàng từ phương bắc đến;
Nơi Đức Chúa Trời có oai nghiêm đáng sợ thay!
23 Luận về Đấng Toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được:
Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai.
24 Bởi cớ ấy loài người kính sợ Ngài;
Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan. 

   

Câu gốc: “Luận về Đấng Toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cớ ấy loài người kính sợ Ngài; Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan” (câu 23-24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói với ông Gióp về những vấn đề gì? Vì sao loài người phải biết kính sợ Chúa? Nhờ đâu chúng ta có thể hiểu biết Chúa và sống kính sợ Ngài?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này (câu 14-24), ông Ê-li-hu kêu gọi ông Gióp hãy kính sợ Chúa. Ông nói ông Gióp chú ý cẩn thận lắng nghe, hãy đứng yên và chiêm ngưỡng về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ông đưa ra những câu hỏi về mây, chớp, gió, bầu trời để ông Gióp thấy rõ những giới hạn về sự khôn ngoan của mình và của con người (câu 15-18). Tiếp tục trong câu 21-22, ông mô tả bầu trời trong những cơn mưa không nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng, mây bị xua tan, bèn có ánh nắng chói lòa, bầu trời trở nên trong trẻo. Ông Gióp không thể hiểu thấu những điều kỳ diệu, lạ lùng về công việc của Đấng Toàn Năng thì làm sao ông có thể có thể bênh vực mình trước mặt Đức Chúa Trời mà tránh khỏi bị hình phạt, bị tiêu diệt (câu 20). Con người nhỏ bé, dốt nát, bất toàn thì làm sao vươn tới được Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng quyền năng, chánh trực, công bình được. Trước mặt Đức Chúa Trời ai tưởng mình khôn ngoan thì đó là người dại. Điều đúng đắn con người phải làm là hết lòng kính sợ Chúa.

Vua Sa-lô-môn dạy: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm Ngôn 1:7). Và “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng (Châm Ngôn 9:10). Người khôn ngoan không phải là người biết nhiều điều, mà là người biết được rằng có quá nhiều điều mình không biết, và mình cần phải học hỏi ngày càng hơn. Kiến thức của trần gian còn chưa thấu đáo, huống gì là kiến thức về Chúa Toàn Năng, làm sao con người hạn hẹp có thể hiểu biết hết được. Ngay cả các môn đồ là những người gần gũi với Chúa Giê-xu nhiều năm cũng không thể hiểu hết những công việc của Chúa. Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ rằng: “Ta còn có nhiều điều để nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể hiểu nổi. Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý” (Giăng 16:12-13 BTTHĐ).

Thần Chân Lý chính là Đức Thánh Linh đang ở trong mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta ngày nay. Chúng ta cần biết kính sợ Chúa, cầu nguyện, hạ mình tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh mỗi ngày để hiểu biết Chúa càng hơn, sống thánh khiết, sống theo chân lý và hưởng được sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Bạn có kính sợ Chúa, hạ mình tìm cầu sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày chưa?

Kính lạy Chúa là Đấng Toàn năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã sáng tạo nên thiên nhiên, vũ trụ và con người chúng con cách lạ lùng. Xin Chúa dạy cho con biết sự giới hạn của con và sống hạ mình trước Chúa. Xin cho con hết lòng kính sợ và tin cậy Ngài luôn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Phi-e-rơ 5.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org