Khẩn Thiết Cầu Nguyện Cho Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 47

1192

HTTLVN.ORG – Thời gian qua nhanh chóng quá! Không còn mấy ngày nữa thì Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) sẽ được tiến hành tại Viện Thánh Kinh Thần Học từ ngày 17 đến ngày 21/7/2017.

Nhìn lại lịch sử hơn một trăm năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, chúng ta biết Đại Hội Đồng vô cùng quan trọng đối với sinh hoạt của Hội Thánh. Với chủ đề “Sống trong Lẽ Thật” dựa trên Phúc Âm Giăng 3:21, năm nay, có thể có gần bốn nghìn người gồm đại biểu và tôi con Chúa khắp nơi sẽ cùng được bồi linh, hiệp nguyện; được nhìn lại bốn năm qua với phần tường trình công việc Chúa để cùng thảo luận các vấn đề và đường hướng, chủ trương quan trọng của Giáo Hội; và bầu cử tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội để tiếp nối công việc nhà Chúa cho nhiệm kỳ 2017-2021.

Chắc chắn mỗi chúng ta cùng được tham dự Đại Hội Đồng dù ở nhiều nơi khác nhau qua hình thức tham dự trực tiếp tại địa điểm Đại Hội Đồng đang diễn ra hoặc qua truyền hình trực tuyến. Sự tham dự của từng tôi con Chúa chắc hẳn sẽ trở nên nguồn năng lực cho Hội Đồng khi chúng ta cùng khẩn thiết cầu nguyện. Mỗi chúng ta đã kinh nghiệm sâu sắc câu gốc trong Giê-rê-mi 33:3 “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết.” Mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa đứng chung với Hội Thánh trong công tác rất lớn này qua việc dành thì giờ mỗi ngày cầu nguyện đặc biệt cho Đại Hội Đồng thứ 47, ngay từ hôm nay. Chúng tôi mạo muội đề nghị một số vấn đề để chúng ta cùng khẩn thiết trình dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

1. Nài xin Chúa tể trị, ban phước dồi dào, bảo vệ trọn vẹn mọi chi tiết của Đại Hội Đồng 47, đầy ơn trên từng người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp và cho mỗi người thấy rõ sự hiện diện của Chúa trên Đại Hội Đồng.

2. Khẩn thiết cầu xin Chúa Thánh Linh thăm viếng và đầy ơn từng diễn giả, mỗi người hướng dẫn, báo cáo công tác, hay dự phần trong chương trình. Xin Chúa cho mỗi người hướng lòng đến Chúa, có sức khỏe, bình tĩnh, sáng suốt khi tham dự vào từng tiến trình của Đại Hội Đồng, thật sự “sống trong Lẽ Thật”.

3. Cầu xin Chúa đổ Thần Ngài cách bội phần trên Ban Tổ chức cùng các Tiểu ban phục vụ, mỗi nhân sự, từng người tình nguyện (có người chúng ta nhìn thấy trước mắt, nhưng còn rất nhiều người âm thầm và kiên nhẫn làm việc không mệt mỏi phía sau); Mục sư Hội Trưởng và Ban Trị sự Tổng Liên Hội, từng người tham dự để lắng nghe tiếng Chúa, đầu phục Chúa trọn vẹn, giấu mình trong sự nhu mì khiêm nhường, và quyết tâm dâng vinh quang lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

4. Cầu xin Chúa soi sáng cho Đại Hội Đồng rút tỉa được những bài học thật quý báu trong nhiệm kỳ vừa qua và ban khải tượng cho Đại Hội Đồng để mọi sự thảo luận và biểu quyết, chủ trương, đường hướng, tổ chức và điều hành của Giáo Hội thật sự đáp ứng nhu cầu to lớn và cấp thiết của Nhà Chúa hiện nay và thời gian tới; nhất là những cơ quan, ban ngành của Tổng Liên Hội như: Viện Thánh Kinh Thần Học, Văn Phòng Tổng Liên Hội, và các Ủy ban chuyên trách: Cơ Đốc Giáo Dục, Truyền giáo, Thanh Thiếu Nhi, Phụ Nữ, Văn Hóa – Dân Tộc, Y Tế – Xã Hội, Kiến Thiết, Phòng Truyền thông.

Xin Chúa chọn những người hết lòng yêu kính Chúa, đầy ơn, có tài, có đức, quyết tâm hiệp một và hy sinh vào Ban Trị sự Tổng Liên Hội để lãnh đạo Hội Thánh Chúa cho bốn năm tới.

5. Nài xin Chúa cảm động từng tôi tớ, con dân Chúa hết lòng, nóng cháy, và kiên trì biệt riêng thì giờ cầu nguyện mỗi ngày cho Đại Hội Đồng thứ 47 cách cá nhân, trong mỗi gia đình qua giờ Gia Đình Lễ Bái hoặc Hiệp Nguyện Gia Đình, trong giờ Hiệp Nguyện mỗi sáng sớm tại nhà thờ, nhà nguyện, điểm nhóm ngay từ hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người thật sự kinh nghiệm nguồn phước vô tận Chúa ban qua nỗ lực đứng chung trong trách nhiệm cầu thay này.

Chúng tôi vững tin và hy vọng rất nhiều người trong chúng ta sẽ nóng cháy khẩn thiết cầu nguyện, mời và cổ động nhiều người tích cực tham gia. Đặc biệt có những Tổ Cầu Nguyện liên tục, suốt trong những ngày 17-21/7 của Đại Hội Đồng; và mỗi người trải nghiệm những việc lớn và khó chúng ta chưa từng biết mà Chúa ban qua sự cầu xin cho Đại Hội Đồng thứ 47 năm nay và thời gian tới trên Hội Thánh Chúa tại quê hương Việt Nam yêu dấu.

Đan Ái Nhân

Những hình ảnh ghi nhận từ Viện Thánh Kinh Thần Học – nơi sẽ tổ chức cho Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47

Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học nhìn từ bên ngoài

Khu ký túc xá trong giai đoạn hoàn thiện

Bên trong nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học

Bài trướcHọp Bạn Thanh Thiếu Niên Tại HT Long Mỹ – Tỉnh Hậu Giang
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Hội Thánh Tân Hòa Đông – Đăk Lăk