Hội Đồng Bồi Linh Quý II Tại Tỉnh Đăk Nông.

247

   HTTLVN.ORG – Ngày 6/5/2011 tại Nhà Thờ Chi Hội Tin Lành Yun Yuh, thuộc xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông (CHTL Yun Yuh, do MS YDjrên, TBĐD tỉnh Đăk Nông làm quản nhiệm, với số tín hữu gần 1000 người, thuộc dân tộc M’nông). BĐD Tin Lành Tỉnh đã tổ chức chức Hội đồng bồi linh Quý II cho Ms-Tđ và Cs toàn tỉnh Đăk Nông.

 

   Chủ đề của Hội đồng: SỰ DÂNG HIẾN

   Kinh Thánh: Ma-la-chi 3: 7-12

   Câu gốc: “ Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng ” (II Cô-rinh-tô 9:7b).

   Diễn giả: MS Nguyễn Hữu Bình – TTQ. TLH

 

   Số lượng người tham dự hơn 600 người. Nhà thờ Yun Yuh  sức chứa 400 chỗ đều được người tham dự ngồi chật cứng, quí tôi con Chúa phải ngồi ở phòng nhóm phụ và cả trong rạp dựng bên ngoài nhà thờ.

 

   Các Ban hát của các dân tộc trong tỉnh đã góp phần ca ngợi Chúa, gồm có BH anh em M’nông, Ê-đê, H,Mông, Dao và BH Người Kinh.

 

   Trong bài giảng vào buổi sáng, Ms Nguyễn Hữu Bình đã dùng lời Chúa để khuyến khích tôi con Chúa dâng hiến 1/10 và dâng cả thân hồn linh cho Chúa. Mọi sự dâng hiến cho Chúa, chính Ngài luôn có lời hứa cho những người dám sống như lời Ngài đã dạy dỗ.

 

   Vào buổi chiều, Ms Nguyễn Hữu Bình có giờ thuyết trình chủ đề CHẤP SỰ VÀ TÀI CHÍNH CỦA HT ĐỊA PHƯƠNG, người tham dự thỏa vui vì biết được những nguyên tắc quản lý thu chi tài chánh trong HT để làm cho tốt hơn.

 

   Nhân dịp nầy, Ban Đại diện tỉnh cũng có lời khuyến khích các tôi con Chúa trong toàn tỉnh rộng lòng dâng hiến và đi dự Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, đồng thời cũng ôn lại các bài hát được dự phần tôn vinh Chúa trong dịp lễ sắp tới.

 

   Được biết đến nay, số người đăng ký đi dự Lễ kỷ niệm 100 Tin Lành truyền đến Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng đã đạt đến con số hơn 600 người (trong tổng số 41.000 tín hữu trong toàn tỉnh).

 

   Tạ ơn Chúa về một Hội đồng Bồi linh phước hạnh!

 

   Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng: 

 

1

MsNc K’ ÚT hướng dẫn chương trình

 

2

Một phần quang cảnh buổi bồi linh

 

3

Một phần quang cảnh buổi bồi linh

 

4

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – TTQ. TLH giảng Lời Chúa

 

5

Ban hát người  Ê-Đê tôn vinh Chúa

 

6

Ban hát người H’ Mông tôn vinh Chúa

 

7

Ban hát người M’ Nông tôn vinh Chúa

 

8

Ban hát người Dao tôn vinh Chúa

 

9

Ban hát người Kinh tôn vinh Chúa

 

9

Tập hát cho Lễ kỷ niệm 100 năm TL truyền đến VN

 

10

Mục sư Trưởng BĐD khuyến khích Hội chúng hướng về kỷ niệm 100 năm.

 

MsNc Phạm Văn Tính

TTV. Đăk Nông