Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bình Thuận

1353

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 13/9/2017 tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm đã diễn ra hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Hiện diện gồm có Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Bình Thuận – Chủ tọa hội đồng; Ban Đại diện tỉnh và tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh. Tất cả có 74 đại biểu chính thức và khoảng 30 đại biểu dự thính.

Hội đồng bắt đầu bằng sự thờ phượng Chúa với những bài Thánh ca tôn ngợi Chúa, Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên TLH – giảng Lời Chúa với đề tài: Vững Đạo Để Giảng Đạo. Sau đó, Hội đồng đã tiến hành bầu cử Ban Đại diện bằng phiếu kín (chờ Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận chính thức). Kết quả như sau:

Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Văn Hoàng (vòng tiến cử)
Ủy viên: Mục sư Phan Tài (vòng tiến cử), MsNc Đinh Thuận (vòng tiến cử), Mục sư Võ Hoàng Hà (vòng tiến cử), MsNc Nguyễn Đức Thắng (vòng 1).

Sau khi Chủ tọa hội đồng cầu nguyện và Tân Ban Đại diện trình diện trước hội đồng, thư ký hội đồng đọc biên bản và thông qua.

Hội đồng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Võ Thành Phê.

TTV. Mục sư Phan Chu


Quang cảnh hội đồng bầu cử

Mục sư Võ Thành Phê, Chủ tọa Hội đồng


Giờ kiểm phiếu


Tân Ban Đại diện


Mục sư Nguyễn Văn Hoàng tâm tình và cảm ơn