Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Bình Định (2020-2021)

1475

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 05/9/2019, tại nhà thờ Tin Lành Nhơn Thành – Bình Định đã diễn ra Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2020-2021.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên Hội chủ tọa hội đồng. Tham dự chương trình có các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và đại biểu các Hội Thánh trong tỉnh; Khoảng 40 người trong đó có 23 đại biểu chính thức.

MS Đặng Thái Ninh cầu nguyện khai lễ

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi rao giảng Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô ký 4:1-5 với đề tài “Trong Tay Chúa”, nói đến vật người chăn có là cây gậy trong tay: Cây gậy biểu tượng cho sự tầm thường, cây gậy biểu tượng cho công việc của người chăn là dẫn dắt, yêu thương, nuôi dưỡng chiên, và cây gậy biểu tượng của uy quyền Chúa ban để thực thi mục vụ trong ý quyền năng của Chúa.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi chủ tọa cuộc bầu cử, thông qua hiến chương, quy chế Ban Đại diện và cầu nguyện trước khi bầu cử. Sau đó, hội đồng tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

– Trưởng ban:    Mục sư Nguyễn Ngọc Bình
– Ủy viên:         Mục sư Nguyễn Văn Thể
Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Bá Độ

Tân Ban Đại diện trình diện trước hội đồng và MS Mã Phúc Thanh Tươi cầu nguyện  

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Tân Trưởng ban có lời tâm tình và ao ước được sự cầu nguyện và cộng tác của quý tôi con Chúa trong tỉnh. Đại diện các cấp chính quyền có lời chúc mừng.

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định chúc mừng

Hội đồng bầu cử kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau khi Mục sư Nguyễn An Toàn cầu nguyện tất lễ và Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi chúc phước.

TTV. MS Nguyễn Ngọc Bình