Đắk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Quý III/2019

803

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 05/9/2019, tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk đã diễn ra kỳ bồi linh quý III/2019 cho tôi con Chúa tỉnh Đắk Nông. Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN đến dự và làm diễn giả cho chương trình cả hai buổi sáng và chiều.

Dầu thời tiết mưa gió rất nhiều, nhưng Chúa đã đưa đường gần 800 người đến tham dự chương trình. Điều đó cho thấy lòng khao khát Chúa và lời Ngài của tôi con Chúa khu vực tỉnh Đắk Nông.

MS Điểu Phi, Trưởng BĐD tường trình công việc Chúa trong 3 tháng qua

Mục sư Hội trưởng rao giảng Lời Chúa buổi sáng với chủ đề NHÂN CHỨNG SỰ SÁNG dựa trên Kinh Thánh nền tảng Giăng 1:7.

Buổi chiều, Hội đồng được nghe lời Chúa qua chủ đề ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐỒN LŨY TÔI dựa trên Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 91:2.

Diễn giả, Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường

Ban hát M’nông Đắk Mil tôn Vinh Chúa

Ban hát M’nông Tuy Đức tôn Vinh Chúa

Ban hát H’mông tôn vinh Chúa

Ban hát MS-TĐ tôn vinh Chúa

Cám ơn Chúa vì kỳ Bồi linh thật phước hạnh. Dầu thời tiết lạnh lẽo bởi mưa gió, nhưng Lời Chúa đã đem lại sự ấm áp, cũng như linh lực cho tôi con Ngài, hầu tiếp tục nương cậy nơi Chúa, làm nhân chứng cho Ngài trên vùng đất Tây Nguyên.

TTV. MS Phạm Văn Tính