Hiệp Nguyện, Triển Khai Nội Quy – Giáo Luật Tại Tỉnh Bến Tre

1097

HTTLVN.ORG – Lúc 8g30 ngày 7/3/2018, tại nhà thờ Tin Lành Ba Tri, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ hiệp nguyện, tiếp tục triển khai Nội quy – Giáo luật và phổ biến công tác mục vụ Hội Thánh trong tỉnh cho giáo phẩm và Chấp sự. Có khoảng 120 người tham dự chương trình này.

Sau lời cầu nguyện và chào mừng của Mục sư Trương Thanh Thiên Ân – Trưởng Ban Đại diện; Mục sư Trần Thanh Dũng – UV TLH – chia sẻ Lời Chúa trong Đa-ni-ên đoạn 5 về gương tốt của Đa-ni-ên và gương xấu cần tránh của vua Bên-xát-sa. Mục sư Nguyễn Thanh Lạc cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Ban Hiệp nguyện cùng dành thời gian để cầu thay cho công việc Chúa trong tỉnh.

Tiếp sau đó, Mục sư Trần Thanh Dũng đã triển khai các nội dung trong Nội quy – Giáo luật – Kỷ luật và giải đáp một số thắc mắc của các Chấp sự về những vấn đề liên quan.

Chương trình buổi chiều tiếp tục lúc 13g00, Ban Đại diện triển khai các chương trình trong năm của Ban đại diện và hướng sắp đến trong việc gây dựng và mở mang Hội Thánh.

Chương trình kết thúc lúc 15h30 sau lời cầu nguyện của MSTS Nguyễn Ngọc Anh.

Cảm tạ Chúa vì chương trình giúp các Quản nhiệm và Chấp sự nắm vững hơn những gì cần làm để giữ Hội Thánh trong trật tự kỷ cương, có sự hiệp nhất trong các Hội Thánh hầu để Hội Thánh được tăng trưởng lành mạnh và ổn định.

TTV. Mục sư Trương Thanh Thiên Ân


Quý Mục sư – Truyền đạo và các Chấp sự tham dự chương trình


Mục sư Trần Thanh Dũng giảng Lời Chúa và triển khai Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật


Mục sư Trương Thanh Thiên Ân triển khai các chương trình khác của Ban đại diện và kế hoạch phát triển Hội Thánh


Mục sư – Truyền đạo và các Chấp sự chụp hình lưu niệm