Hiệp Nguyện Tại Tỉnh Gia Lai

1195

HTTLVN.ORG – Ngày 29/01/2018, tại nhà thờ Tin Lành Plei Brel Dôr, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ hiệp nguyện lần thứ 01 năm 2018.

Về tham dự có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN; Mục sư Siu Tum, Ủy viên mục vụ tỉnh Gia Lai; Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai, cùng khoảng 160 giáo phẩm trong cả tỉnh đến dự.

Mục sư Hội trưởng giảng dạy Lời Chúa với đề tài Nóng Cháy Phục Vụ, dựa trên phần Kinh Thánh Ê-sai 60:1-3; câu gốc Ê-sai 60:1 Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi”. Lời Chúa đã khích lệ rất nhiều trên quý tôi tớ Chúa. Mục sư Hội trưởng cũng dành thì giờ để giải đáp thắc mắc và thông báo những chỉ thị của Tổng Liên Hội cho các đầy tớ Chúa.

Cảm ơn Chúa, ngày hiệp nguyện phước hạnh và thật ích lợi cho quý tôi tớ Chúa tại tỉnh Gia Lai.

TTV. MS Phạm Văn Phúc


Quang cảnh nhà thờ Plei Brel Dôr


Quang cảnh bên trong


MS Huỳnh Duy Linh chào mừng quý đầy tớ Chúa


MS Hoàng Angưn hướng dẫn chương trình


MS Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN, giảng bồi linh