Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Nhân Sự Tỉnh Quảng Ngãi Tháng 1/2019

695

HTTLVN.ORG – Vào ngày 08/01/2019, chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại Nhà Thờ Tin Lành Bình Sơn, huyện Bình Sơn với khoảng 40 tôi con Chúa tham dự.

Qua chủ đề “Nhìn” trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 6:1-9, Mục sư Đinh Tấn Vĩnh khích lệ tôi con Chúa phải biết nhìn lên Chúa, nhìn vào chính mình và nhìn ra xã hội để dấn thân phục vụ.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi thông báo tin tức từ Tổng Liên Hội và kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện cũng như chuẩn bị cho công tác của Hội Thánh Chúa trong tháng 1 và kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

  • Trong năm 2018, toàn tỉnh có 845 người tin Chúa, trong đó số người tin nhận Chúa dịp Giáng sinh là 223 người.
  • Ngày 24-25/01/2019 sẽ có chương trình bồi dưỡng, huấn luyện về hôn nhân gia đình Cơ Đốc tại nhà thờ Xuân Quang.
  • Ban Đại diện đang chờ hoàn thiện hồ sơ nhận đất để xây dựng cơ sở Ban Đại diện.
  • Hội Thánh Lệ Thủy đang hoàn tất hồ sơ để nhận đất và xin cấp phép xây dựng.
  • Hội Thánh Di Lăng vẫn còn nợ tiền mua đất, xin Chúa tiếp trợ.
  • Hội Thánh An Cường đang làm hồ sơ xin cấp đất làm nhà thờ.
  • Hội Thánh Bình Sơn có tài chánh trả nợ xây dựng nhà thờ, làm cơ sở Cơ Đốc Giáo dục và tư thất.

Sau đó Ban Hiệp nguyện chia ra làm nhiều tổ dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những vấn đề của các Hội Thánh.

Ban Hiệp nguyện tỉnh Quảng Ngãi tháng 01/2019

TTV. MSNC Nguyễn Khánh Toàn