Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 7/2020

610

HTTLVN.ORG – Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Khánh Hòa được tổ chức vào sáng ngày 8/7/2020 tại nhà thờ Tin Lành Dục Mỹ.

Gần 70 quý tôi tớ Chúa dự hiệp nguyện

Mục sư Nguyễn Đan Chiêu, Quản nhiệm HTTL Dục Mỹ có lời cảm tạ Chúa và chào mừng ban hiệp nguyện

Ban hiệp nguyện dành thì giờ thờ phượng Chúa và được lắng nghe lời Chúa qua Mục sư Võ Văn Tự Cường nương trên câu Kinh Thánh Lu-ca 23:34 với chủ đề: “Lẽ Sống Cuối Cùng” để khích lệ các đầy tớ Chúa học theo gương Chúa Giê-xu dù phải đang đối diện với “Chén Đau Thương” nhưng luôn cầu thay, yêu thương và sẵn sàng tha thứ.

Sau thì giờ bồi linh, Ban Đại Diện Tỉnh cùng quí đầy tớ Chúa có lời cảm tạ và trình bày các vấn đề để ban hiệp nguyện cầu thay.

  • Cầu nguyện cho lớp Thánh Kinh Căn Bản Khóa V năm 2 sẽ được tổ chức vào ngày 20/7 – 31/7/2020 tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang;
  • Hội đồng Bồi linh tỉnh Khánh Hòa sẽ được tổ chức vào ngày 15-16/8/2020 tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang;
  • Ngày 13/7/2020 có Thánh lễ báp-tem cho gần 100 con cái Chúa tại Khánh Sơn;
  • Cầu nguyện cho các chương trình Thánh Kinh Hè cho các em thiếu nhi ấu và người lớn tại các Hội Thánh trong tỉnh diễn ra cách tốt đẹp;
  • Ngày 16/7/2020: Điểm Nhóm Hòn Khói tổ chức Lễ Cảm tạ ra mắt Điểm Nhóm;
  • Cầu nguyện cho các cơ sở, nhà thờ, nhà nguyện đang được xây dựng có đủ tài chính và sớm hoàn thiện, trong đó có cơ sở của Ban Đại diện tại số 32 Lê Thành Phương, nhà nguyện Cam Thịnh Tây, cơ sở Cơ Đốc Giáo dục tại Ninh Hòa, nhà nguyện thị trấn Khánh Vĩnh;
  • Cầu nguyện cho việc xin chính quyền công nhận Điểm Nhóm Vĩnh Hòa thuộc Chi Hội Vĩnh Phước, Điểm Nhóm Ninh Tây thuộc Chi Hội Dục Mỹ;
  • Cầu nguyện cho việc mở Điểm Nhóm mới tại Vĩnh Thạnh (Nha Trang); Đắc Lộc (Vĩnh Phước); Buôn Sim (Dục Mỹ);
  • Cầu nguyện cho các con cái Chúa có đức tin mạnh mẽ, sốt sắng thờ phượng và hầu việc Chúa cùng với việc vượt qua khó khăn về kinh tế sau dịch Covid-19.

Đầy tớ Chúa nêu vấn đề cầu nguyện

Thì giờ cầu thay 

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa triển khai công việc Chúa trong thời gian sắp đến trong tỉnh

Buổi Hiệp nguyện kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong niềm vui và phước hạnh Chúa ban sau lời chúc phước của Mục sư Võ Văn Tự Cường.

CTV: TĐ Phan Thanh Quang

Bài trướcYêu Thương, Tiếp Đãi Và Phục Vụ – 9/7/2020
Bài tiếp theoBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 7/2020