Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Thuận Tháng 03/2020

923

HTTLVN.ORG – Ngày 11/3/2020, quí Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận đã về tại nhà thờ Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tham dự kỳ hiệp nguyện hàng tháng.

Mục sư Lưu Thuận An dùng Lời Chúa trong II Sa-mu-ên 10:1-19 chia sẻ đề tài “Xây Dựng Cộng Đồng Dân Chúa Vững Mạnh”, khích lệ quý tôi tớ Chúa về những tâm tình trong chức vụ như cảm thông và an ủi nhau, cộng tác giúp đỡ lẫn nhau và làm gương đi đầu trong chức vụ Chúa giao phó.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện thông báo hoạt động của Ban Đại diện trong tháng 3 và 4/2020 và nêu những trở ngại do dịch Covid-19, một số chương trình phải tạm gác lại chưa thực hiện được.

Quí Mục sư làm chứng và nêu vấn đề cầu nguyện như sau:

– Cầu nguyện xin Chúa thương xót, bảo vệ trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang nổi lên tại Bình Thuận;

– Xin cầu nguyện cho Hội Thánh Tân Minh đang xây dựng nhà thờ, hiện nay còn đang thiếu 2,5 tỷ, xin Chúa tiếp trợ để công trình có thể được tiếp tục cho hoàn tất;

– Hội Thánh Sa-ra: đã bầu cử xong, cầu nguyện xin Chúa cho Mục sư Lê Văn Tám sớm đến được để Quản nhiệm Hội Thánh;

– Hội Thánh Phú Long: sớm hoàn tất thủ tục khai móng xây dựng nhà thờ;

– Hội Thánh Phan Thiết: đang ở giữa trung tâm dịch, xin Chúa ban bình an và bảo vệ con cái Chúa;

– Hội Thánh Vĩnh Tân: Chúa cho có phát triển thêm tân tín hữu, sẽ làm báp-têm cho 8 người trong tháng 4/2020;

– Cầu nguyện cho Hội Thánh mới Liên Hương sớm mua được đất mở nhà nguyện;

– Hội Thánh Lạc Tánh: đang xây dựng tường rào cổng ngõ, còn thiếu một số tài chính;

– Hội Thánh Gia Huynh: xin Chúa thay đổi đời sống con cái Chúa và tiếp trợ cho sinh viên Thần học đang xuất thân tại đây có đủ tài chính để theo học tại Viện Thánh Kinh Thần Học;

– Hội Thánh Ma Lâm: xin Chúa cho chính quyền sớm can thiệp, con cái Chúa được trao trả lại cơ sở nhà thờ bị chiếm dụng để sinh hoạt thờ phượng Chúa;

– Cầu nguyện cho việc thuyên chuyển và bổ nhiệm cho các Giáo phẩm: Truyền đạo Phan Phụng Lân đến Hội Thánh Huy Khiêm và Măng Tố, Mục sư Nhiệm chức Đỗ Xí đến Hội Thánh Trà Tân, Mục sư Trần Trung Kết đến Hội Thánh Võ Xu.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Hiệp nguyện được nghe MsNc. Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Khối Thiếu niên của UB. Thanh Thiếu Nhi TLH thuyết trình về đề tài: “Đồng Hành Cùng Thế Hệ Tiếp Nối”, qua đó khích lệ công tác chăm lo đời sống tâm linh cho các thiếu niên trong Hội Thánh, nếu không Hội Thánh sẽ đánh mất giới trẻ. Buổi thuyết trình rất sinh động, bổ ích để các Quản nhiệm quan tâm nhiều hơn công tác Thanh Thiếu niên trong Hội Thánh.

MsNc Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Khối Thiếu niên thuyết trình

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 15:30 cùng ngày sau lời cầu nguyện của Mục sư Đinh Thuận, Uv/BĐD.

 

TTV. MS Đinh Thuận