Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Bình Dương Tháng 10/2019

671

HTTLVN.ORG – Chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm Bình Dương được tổ chức vào sáng ngày 7/10/2019 tại nhà thờ Tin Lành Cây Trường, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Hoàng Phú, Ủy viên Ban Đại diện chia sẻ lời Chúa nương trên nền tảng Công vụ 26:27-32 với chủ đề “Đời Sống Đảo Ngược Của Phao-lô”

Trong giờ hiệp nguyện, quí đầy tớ Chúa chia nhóm để cầu nguyện cho các vấn đề như sau:

– Cảm tạ Chúa đã ban cho trong kỳ Hội đồng Bồi linh Quí III, ngày 14/9/2019 tại Chi Hội Lái Thiêu đã bầu Ban Đại diện nhiệm kỳ 2020-2021 trong sự dẫn dắt của Chúa. Trưởng Ban: Mục sư Trần Văn Hiền; hai Ủy viên: Mục sư Nguyễn Văn To và Mục sư Nguyễn Hoàng Phú.

MS Nguyễn Tờn, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Dương cầu nguyện cho Tân BĐD tỉnh

– Chương trình huấn luyện truyền giáo vào ngày 19/10/2019 tại nhà thờ Bình Dương.

– Cầu nguyện cho việc xây dựng nhà Chúa tại Chi Hội Hòa Phú sớm được hoàn tất.

– Chi Hội Cây Trường cầu nguyện cho ban Truyền giáo và truyền giảng Giáng sinh vào ngày 21/12/2019.

–  Điểm Nhóm Lai Uyên chương trình thờ phượng Chúa lúc 7 giờ 30 sáng Chúa nhật, sự hiệp một của Hội Thánh.

– Hội Thánh Lái Thiêu sớm hoàn tất việc sửa chữa cơ sở, truyền giảng 22/12/2019, việc mở Điểm Nhóm mới.

– Điểm Nhóm Hưng Định cầu nguyện cho Nữ Truyền đạo đặc trách, Ban Điều Hành và truyền giảng Giáng sinh.

– Hội Thánh Phước Hòa: Sự thờ phượng Chúa hằng tuần, Ban Chấp sự kinh nghiệm Chúa và được ơn phục vụ Chúa, chương trình truyền giảng Giáng sinh.

– Chi Hội Tân Hưng: Nhiều con cái Chúa vì cuộc sống bỏ qua sự thờ phượng Chúa, việc mở rộng cơ sở nhà Chúa và truyền giảng Giáng Sinh.

– Chi Hội Dầu Tiếng: Việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục còn thiếu 250 triệu để hoàn thiện, các tín hữu đứng vững trong đức tin và truyền giảng Giáng sinh.

– Sự thờ phượng Chúa của các ban ngành, sự hiệp một, học Kinh Thánh, truyền giảng Giáng sinh tại Chi Hội Bình Chuẩn.

– Điểm Nhóm Thái Hòa: Các tín hữu vững vàng trong đức tin, Ban Điều Hành, các giáo viên dạy Thiếu nhi được ơn dạy lời Chúa.

– Hội Thánh Dĩ An: Sự công nhận Chi Hội, chương trình dự kiến xây dựng nhà thờ, truyền giảng 20/10 và 22/12.

– Điểm Nhóm Tân Thành: Sự nhóm thờ phượng Chúa hằng tuần của tín hữu địa phương.

TTV. MS Nguyễn A Bên