Hiệp Nguyện Đầu Năm 2019 Tại Phú Yên

537

HTTLVN.ORG – Sáng ngày đầu năm mới, 01/01/2019, tại Cơ sở sinh hoạt Tin Lành Tuy Hòa đã diễn ra chương trình hiệp nguyện, bồi linh với khoảng 100 người tham dự, gồm có Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Phú Yên; Ban Đại diện cùng toàn thể Giáo phẩm, Trưởng Điểm Nhóm và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh.

Mục sư Lương Mạnh Hà nương trên Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:8-20 giảng luận với đề tài “Trái Của Sự Sáng Láng”. Mục sư kêu gọi Cơ Đốc nhân phải để Đức Thánh Linh cai trị hoàn toàn hầu sinh ra trái của sự sáng và Đấng Christ được thành hình trong đời sống.

Mục sư Lương Mạnh Hà giảng Lời Chúa

Mục sư Lê Minh Kính đọc tổng kết hoạt động của Ban Đại diện Tin Lành và các Hội Thánh trong tỉnh Phú Yên trong năm 2018. Theo đó, chương trình lễ Giáng Sinh và truyền giảng Tin Lành theo 7 khu vực và của Hội Thánh trong tỉnh được diễn ra phước hạnh, đem lại kết quả cho Chúa. Mùa Giáng Sinh vừa qua, cả tỉnh có 786 người tin Chúa. Tính luôn cả năm, có 1080 người tiếp nhận Chúa.

Sau đó, ban hiệp nguyện chia ra làm nhiều tổ để cầu nguyện cho đất nước, cho công việc Chúa chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các vấn đề mà các Hội Thánh trong 9 khu vực đã nêu ra:

– Cầu nguyện cho công tác chứng đạo và chăm sóc tân tín hữu của các Hội Thánh và Điểm Nhóm mới.

– Đề nghị chính quyền giao lại trường Thiên Ân cũ nằm trong khuôn viên của Chi Hội Tuy Hòa để sử dụng trong công việc nhà Chúa vì trường vẫn thuộc quyền sở hữu của Hội Thánh.

– Những Hội Thánh có nhà nguyện còn chật hẹp, thiếu nợ, thiếu nhà vệ sinh, xuống cấp… cần được giúp đỡ; nhiều gia đình có đời sống kinh tế khó khăn cần được hỗ trợ vốn để làm ăn.

– MSNC Mang Chìa đang bị ung thư gan giai đoạn cuối, có tâm tình, muốn được Chúa chữa lành để tiếp tục hầu việc Chúa.

– Hội Thánh Phú Đông đã được Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh cùng với Ban Đại diện và Hội Thánh cầu nguyện cho Lễ Khởi công xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục vào chiều ngày 01/01/2019. Xin Chúa tiếp trợ khoảng 550 triệu đồng để hoàn tất công trình.


TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa