Hãy Làm Sạch Men Cũ Đi – 26/11/2018

1029

 

I Cô-rinh-tô 5:6-8

6 Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? 7 Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. 8 Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.

Câu gốc: “Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đề ra phương cách nào để tội lỗi không lây lan? Ông dùng ví dụ nào để ví sánh? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhắc Đấng Christ là con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi? Bằng cách nào chúng ta có thể “làm cho mình sạch men cũ”?

Sứ đồ Phao-lô đề ra phương cách để tội lỗi không có cơ hội lan tràn trong Hội Thánh, đó là “hãy làm cho mình sạch men cũ”, có nghĩa là phải loại bỏ tội lỗi ra khỏi cộng đồng con dân Chúa để tội lỗi không còn cơ hội lây lan. Hình ảnh “làm cho mình sạch men cũ” được Sứ đồ Phao-lô lấy từ hình ảnh đêm lễ Vượt Qua đầu tiên, người Hê-bơ-rơ cất bỏ hết men khỏi nhà của mình (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15). Men được chỉ về những điều có tác động lây lan tượng trưng cho quyền lực lôi kéo của điều ác. Họ thực hiện điều này theo luật đã được quy định và với ý nghĩa dọn sạch những tội lỗi, cùng những điều lôi kéo phạm tội khiến họ không thể giữ đời sống thánh khiết.

Sứ đồ Phao-lô đã nhắc cho mỗi người nhớ lại địa vị mới mình có được qua công giá cứu chuộc của Đấng Christ. Ngài là “…con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi” (câu 7). Vì thế chúng ta được “trở nên bột nhồi mới không men”, không còn bị ảnh hưởng của những tác động từ men cũ.

Như hình ảnh người Do Thái đã dọn dẹp tất cả những men khỏi nhà của mình, thì đời sống của Cơ Đốc nhân cũng cần dọn dẹp hết những tội lỗi khỏi đời sống của mình như thế. Lời Chúa dạy: “anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:22-24). Thế nhưng, dù đang được ở trong địa vị mới, cũng không ít lần chúng ta đã không nỗ lực loại khỏi chúng ta những men cũ, mà lại chiều theo tư dục, và chiều theo sự lôi cuốn của điều ác để cứ tiếp tục sống vùi trong tội lỗi. Lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô về hình ảnh Chúa Giê-xu là “…con sinh lễ Vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi” (câu 7) chính là động lực để chúng ta làm sạch đời sống mình khỏi men cũ mà “trở nên bột nhồi mới không men”. Nếu không, chúng ta đã xem nhẹ công tác cứu chuộc của Đấng Christ.

Bạn có đang “làm cho mình sạch men cũ đi” để “trở nên bột nhồi mới không men”, xứng đáng với công ơn cứu chuộc mà Đấng Christ đã thực hiện vì bạn hay chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ làm Con sinh lễ Vượt qua để chuộc tội cho chính con. Xin giúp con cẩn thận sống trong đời sống mới thanh sạch vì đã “trở nên bột nhồi mới không men.”

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 12.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org