Giới Thiệu Sách Mới: Thánh Kinh Hằng Ngày

806Lời Ngài thỏa mãn tâm tôi


Như bánh hằng sống không thôi no lòng


Ơn Ngài như suối mát trong


Chảy tuôn dào dạt khiến lòng vui tươi


Không ai sống trên đời lại không cần đến thức ăn, nước uống để duy trì đời sống thuộc thể của mình. Ăn uống chính là hoạt động thường ngày và cũng là nhu cầu căn bản của mỗi con người. Tuy nhiên, tất cả những người khôn ngoan đều biết rằng đời sống của con người không chỉ là chăm lo, đáp ứng những nhu cầu về thể chất. Vì có một loại nhu cầu khác quan trọng hơn nữa mà con người được đặt để trong trần gian này. Đó chính là nhu cầu tâm linh, nhu cầu tương giao với Chúa, Đấng Tạo Hóa và là Cha yêu thương.


Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian, Ngài đã hóa bánh, chữa lành rất nhiều người bệnh, đáp ứng những nhu cầu về thể chất của con người. Nhưng chính Chúa đã phán rằng đó không phải là mục đích chính Ngài đến thế gian này. Ngài đến để tìm kiếm những linh hồn bị lạc mất. Ngài đến để làm nhịp cầu nối lại mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dù là Đấng thần nhân trọn vẹn, Ngài không hề phạm tội nhưng Ngài vẫn trung tín và dành thời gian chất lượng cho thì giờ tương giao với Cha, tùy thuộc vào Cha? Vậy tại sao chúng ta còn chưa học theo Ngài, dành thời gian để lắng nghe Chúa dạy dỗ, tìm biết ý muốn của Chúa trên đời sống mình.


Bạn có tin không, chỉ cần 10,000 đồng để mua một cuốn Lời sống hằng ngày (hoặc Bài học Kinh thánh hằng ngày) cùng với cuốn Kinh thánh của bạn, một nơi yên tĩnh và một thời gian ấn định trong ngày, bạn sẽ có nguồn nuôi dưỡng cho tâm linh bạn trong 3 tháng?


Hãy đọc phân đoạn Kinh thánh với tinh thần suy gẫm, chờ đợi Chúa phán với chính bạn và tìm điều Chúa muốn dạy dỗ bạn trước khi bạn đọc những câu chuyện minh họa, những bài viết. Hãy xây dựng đời sống thuộc linh của bạn trên lời Chúa, đừng xây dựng trên những ý tưởng của con người. Hãy dành thời gian chất lượng của bạn để kinh nghiệm sự hiện diện, an ủi, hướng dẫn của Chúa để xây dựng một đời sống tâm linh khỏe mạnh, chất lượng.


CDGD

Bài trướcGiới Thiệu Sách Mới: Lời Sống Hằng Ngày 2011
Bài tiếp theoGiới Thiệu Sách Mới: Khoảng Cách & Tìm Hiểu Tuổi Thiếu Niên (13/5/2011)