Đồng Vợ Đồng Chồng – 5/7/2019

2765

 

Công Vụ 18:24-26

24 Bấy giờ có một người Giu-đa tên là A-bô-lô, quê tại thành A-léc-xan-tri, là tay khéo nói và hiểu Kinh thánh, đến thành Ê-phê-sô. 25 Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Jêsus, dẫu người chỉ biết phép báp-têm của Giăng mà thôi. 26 Vậy, người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa.

Câu gốc: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình” (Truyền Đạo 4:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Cặp vợ chồng trong câu chuyện này là ai? Họ đã làm gì? Chúng ta học được gì từ những việc họ đã làm? Việc đồng vợ đồng chồng trong hôn nhân đem lại hiệu quả nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ngoài việc nói về ông A-bô-lô với tấm lòng sốt sắng giảng đạo, cũng đề cập đến đôi vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin. Cặp vợ chồng này đã gặp Sứ đồ Phao-lô tại thành Cô-rinh-tô. Do cùng làm nghề may trại nên Sứ đồ Phao-lô đã ở nhà của ông A-qui-la và bà Bê-rít-sin. Sau thời gian một năm rưỡi, ông bà lại theo Sứ đồ Phao-lô tới thành Ê-phê-sô, và tại đây họ đã gặp ông A-bô-lô (Công Vụ 18:1-19).

Kinh Thánh không cho biết rõ đức tin của cặp vợ chồng này khởi nguồn từ đâu, nhưng chắc chắn trong suốt thời gian cùng sống và làm việc chung với Sứ đồ Phao-lô, ít nhiều họ cũng được trang bị rất kỹ về niềm tin Tin Lành. Chính Sứ đồ Phao-lô cũng gọi họ là những người cùng làm việc với ông (Rô-ma 16:3). Do đó, khi hai vợ chồng gặp ông A-bô-lô, nghe ông giảng về Chúa Giê-xu thì họ nhận ra sự thiếu sót trong sứ điệp Phúc Âm mà ông A-bô-lô trình bày. Với tấm lòng quan tâm đến công việc Chúa chung, quan tâm đến sứ điệp Phúc Âm được rao truyền, cả hai vợ chồng đồng một lòng với nhau, nhẹ nhàng mời ông A-bô-lô về nhà mình để giãi bày thêm về đạo Đức Chúa Trời kỹ càng hơn (câu 26). Vợ chồng ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã nhận ra được khả năng rao giảng Tin Lành của ông A-bô-lô, nhưng do ông chỉ giảng những gì ông biết về Chúa Giê-xu qua ông Giăng Báp-tít mà thôi, đó là chỉ nhấn mạnh đến sự ăn năn (Lu-ca 3:1-18). Vì vậy, sứ điệp của ông chưa đầy đủ trọn vẹn. Nhờ sự tinh ý của hai vợ chồng, cùng sự hiệp lòng với nhau, họ đã làm được một việc rất ích lợi cho công tác rao giảng Tin Lành. Họ biết nhìn người và biết nhận định sự việc, từ đó dẫn đến hành động cụ thể là sẵn sàng mở cửa nhà mình, dành thời gian để giúp cho ông A-bô-lô hiểu kỹ lưỡng hơn về sứ điệp Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu.

Chúng ta thấy vợ chồng ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã đồng lòng với nhau trong sự giúp đỡ ông A-bô-lô và họ đã được Chúa dùng để góp phần không nhỏ vào công tác rao giảng Phúc Âm, mở rộng Nước Chúa của ông A-bô-lô. Tục ngữ Việt Nam có câu: “đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn”. Trong thực tế, chúng ta cũng thấy rõ khi hai vợ chồng hiệp một lòng với nhau cùng hầu việc Chúa thì kết quả rất đáng khích lệ. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày, nếu hai vợ chồng luôn đồng lòng phục vụ Chúa thì cũng sẽ thành công trong gia đình. Đồng vợ đồng chồng trong Chúa là một trong những yếu tố góp phần đem lại hạnh phúc lứa đôi.

Vợ chồng bạn có đồng lòng với nhau trong cuộc sống và trong sự phục vụ Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp vợ chồng con cùng tất cả các gia đình Cơ Đốc khác luôn biết nhờ cậy Chúa để hiệp một lòng với nhau, đồng vợ đồng chồng trong sự hầu việc Chúa và sống kết quả cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 65.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcNgười Giúp Đỡ Trọn Đời – 4/7/2019
Bài tiếp theoV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa 95 Năm Thành Lập HT. Bình Trị Đông