Thứ Bảy 30/09/2023
Trang chủ Đồng Nai: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa VII – Năm IV Mục sư Nguyễn Thế Hiển UVTLH-MV tỉnh Đồng Nai trao Chứng nhận Tốt nghiệp cho 4 khóa sinh

Mục sư Nguyễn Thế Hiển UVTLH-MV tỉnh Đồng Nai trao Chứng nhận Tốt nghiệp cho 4 khóa sinh

Các khóa sinh đại diện cho 37 chi hội có khóa sinh tham dự nhận Giấy chứng nhận
Cô Nguyễn Ngọc Mẫn đại diện khóa sinh bày tỏ cảm tưởng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT