Dạy Dỗ Con Cái Nhận Biết Chúa – 17/2/2021

2114

 

Phục Truyền 6:6-9

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi ngươi đi đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên dạy dỗ con cái của họ điều gì? Việc giáo dục ấy có ý nghĩa quan trọng thế nào? Thế hệ kế tự của dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên thế nào nếu không nhận biết Đức Chúa Trời? Bạn thường dạy dỗ con cái mình nhận biết Chúa bằng cách nào?

Ông Môi-se đang nêu ra một loạt lời kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên hãy toàn tâm toàn ý sống và làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Những lời kêu gọi này không chỉ dành cho những người đương thời chuẩn bị đánh chiếm vùng Đất Hứa, nhưng còn dành cho cả những thế hệ kế tự của dân Y-sơ-ra-ên. Đó là lý do ông Môi-se đã kêu gọi toàn dân phải dạy dỗ con cái của mình nhận biết Đức Chúa Trời từ khi chúng còn tuổi ấu thơ.

Lời Chúa dạy cho thấy việc dạy dỗ con cái nhận biết Chúa là điều tối quan trọng trong nền giáo dục của dân Y-sơ-ra-ên. Nền giáo dục này không chỉ dạy về kiến thức tôn giáo, nhưng còn dạy nền tảng thiết yếu trong cuộc sống của mỗi đứa trẻ. Mọi người dân Y-sơ-ra-ên phải ghi khắc các luật lệ và điều răn của Chúa vào trong lòng mình trước, rồi tiếp tục ân cần dạy dỗ để Lời Chúa ghi sâu vào tâm trí của con cái mình, và biến chúng thành chủ đề trong các cuộc trao đổi hằng ngày của sinh hoạt gia đình. Hầu cho qua sự dạy dỗ ấy sẽ giúp con cháu họ nhận biết Chúa là ai và tiếp tục bước đi trong con đường sống thờ phượng và phụng sự Đức Chúa Trời như tổ phụ họ ngày xưa. Dân tộc Y-sơ-ra-ên sẽ không thể nào là một dân tộc được phước và nhận được sự bảo vệ từ Chúa nếu như họ không sống và thờ phượng Chúa vì đây là giao ước giữa Chúa với họ. Từ đó cho thấy việc dạy dỗ con cái nhận biết Chúa liên quan mật thiết đến sự hưng thịnh và sự tồn vong của dân tộc Y-sơ-ra-ên.

Các bậc phụ huynh Cơ Đốc ngày nay ít nhiều cũng ý thức được nhiệm vụ dạy dỗ Lời Chúa cho con cái mình. Tuy nhiên cũng có một số phụ huynh dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và tâm huyết trong việc cho con học thêm năng khiếu này kỹ năng nọ. Còn việc dạy dỗ Lời Chúa cho con cái thì chỉ dừng lại ở việc dạy con học thuộc câu gốc và cố gắng trung tín đưa con cái đến tham dự các lớp trường Chúa Nhật mà thôi. Nhận thức như vậy chưa đầy đủ để biến thành động lực và có hành động thiết thực trong việc dạy dỗ Lời Chúa cho con cái. Chúng ta cần nhớ, việc dạy dỗ Lời Chúa cho con cái trước hết phải đến từ nếp sống tin kính gương mẫu của cha mẹ, và kế đến là giúp con cái nhìn thấy Chúa trong cuộc sống hằng ngày qua những điều lớn nhỏ, những điều thành bại trong cuộc sống của trẻ.

Bạn có đang dạy dỗ con cái mình nhận biết Chúa cách đúng đắn chưa?

Lạy Chúa, xin cho con ghi lòng tạc dạ Lời Chúa cho chính con và cũng biết ưu tiên dạy dỗ Lời Chúa cho con cái, thay vì mi mê chạy theo những tiêu chuẩn của đời này.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 45

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org