Chúa Sống Trong Ta

1856

 

Rời Gô-tha còn đầm đìa nước mắt

Mấy ngày qua không ăn ngủ, đứng ngồi

Họ khóc thương Cứu Chúa! Cứu Chúa ơi

Sao Chúa chết trên đồi kìa như thế!

 

Ngày thứ ba là ngày xức xác

Biết làm sao? Mộ đá ai mở giùm

Lính canh mộ ngày đêm nghiêm nhặt lắm

Sợ môn đồ dời xác Chúa đi đâu?

 

Đất rung động lính canh như người chết

Chúa Jêsus đã sống lại khải hoàn

Đá chặn cửa bỗng nhiên dời chỗ nó

Khiến nhiều người trong bọn họ hoang mang

 

Mấy bà đến lúc trời còn chưa sáng

Mấy đem rồi đâu có ngủ nghỉ gì

Trông đến ngày chưa sáng đã ra đi

Xức xác Chúa theo tục xưa truyền lại

 

Ôi hụt hẫng… Ôi sao mà tệ hại?

Thầy đâu rồi ai mang xác đi đâu?

Mấy bà buồn khóc lóc mãi nhìn nhau

Rồi thẩn thờ bước chân ra khỏi mộ

 

Đương không biết phải nghĩ làm sao

Xảy hai người nam áo trắng như chớp nháng

Họ úp mặt kinh hoàng nghe thiên sứ phán

Đừng sợ chi! Chúa đã sống lại rồi

 

Ngài không ở đây đâu hãy xem nơi táng xác

Qua Ga-li-le gặp Chúa gặp anh em

Chúa đã sống như lời Ngài phán trước

Hãy rao truyền tin Chúa sống gần xa

 

Anh em ơi! Nay Chúa sống trong ta

Hãy rao truyền Đạo Chúa khắp nước nhà

Vì ta sống không phải là sống nữa

Hãy sống cho Ngài… Chúa sống trong ta.

 

Diệp Phạm