Cà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 07/2020

546

HTTLVN.ORG – Theo định kỳ hàng tháng, các đầy tớ Chúa là những Quản nhiệm và Phụ tá Quản nhiệm của các Hội Thánh trong tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình hiệp nguyện để báo cáo công việc Chúa tại các Chi Hội và cầu thay cho nhau. Kỳ Hiệp nguyện lần nầy được diễn ra vào sáng ngày 07/7/2020 tại nơi nhóm tạm của Hội Thánh Tin Lành Năm Căn dưới sự hướng dẫn của MSNC Nguyễn Đình Mạnh, Quản nhiệm HTTL Năm Căn.

MSNC Nguyễn Đình Mạnh, Quản nhiệm HTTL Năm Căn chào mừng

MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ

MSNC Dương Công Hiệp chia sẻ Lời Chúa để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa với chủ đề “TAY CHÚA Ở CÙNG” nương trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 11:19-30

Đại diện quý tôi tớ Chúa đã cầu nguyện cho các vấn đề trong những tháng qua của các Chi Hội đã báo cáo như sau:

– HT Cà Mau: Cảm tạ Chúa trong tháng Chúa cho có 34 người tin Chúa tại Chi Hội Cà Mau và các Điểm Nhóm. Chúa cho Hội Thánh đã trả được một phần nợ tiền xây dựng nhà sinh hoạt, hiện cần thêm tài chánh để trả phần nợ còn lại và tiếp tục hoàn thành cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục. Kế hoạch đăng ký và mở thêm những Điểm Nhóm mới; việc xây dựng Điểm Nhóm tại Đất Mũi; xây dựng thêm nhà sinh hoạt tại Điểm Nhóm Khánh Bình Đông;

– HT Tắc Vân: Cảm tạ Chúa trong tháng Chúa cho có 03 người tin Chúa, ban ngành được gây dựng nhóm lại ổn định và tăng lên sau mùa dịch Covid-19. Xin Chúa ban phước cho công việc Chúa tại các Điểm Nhóm vùng sâu. Chúa kêu gọi thêm nhiều nhân sự tham gia hầu việc Chúa;

– HT Hải An: Đang hoàn thiện việc xây dựng tư thất và nhà sinh hoạt. Xin Chúa tiếp trợ tài chính; Chương trình Thánh Kinh Hè dự kiến khai giảng vào ngày 12/7/2020;

– HT Tân Thuận: Cảm ơn Chúa Hội Thánh đã được chính quyền cấp phép cho chính thức chuyển sang nơi nhóm mới; Xin Chúa cho đời sống con cái Chúa được tăng trưởng;

– HT Trí Phải: Sinh hoạt ổn định, nhóm lại đông đủ hơn, có 06 người tin Chúa. Xin Chúa ban phước cho các con cái Chúa được tăng trưởng; việc truyền giảng qua mục vụ thể thao; Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để san lấp phía trước sân nhà thờ;

– HT Tân Đức: Nền tự trị của Hội Thánh đã được ổn định; trang bị 02 máy lạnh cho phòng khách của Hội Thánh;

– HT Năm Căn: Cảm tạ Chúa trong tháng có 05 người tin Chúa. Đang chờ đợi chính quyền chấp thuận việc xây dựng căn nhà cho MSNC Nguyễn Đình Mạnh, nhu cầu đất cho Chi Hội để cất nhà thờ;

– HT Thới Bình: Cảm tạ Chúa đã làm xong nhà bếp & nhà xe của Hội Thánh. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để sửa lại mặt gió của nhà thờ và trang bị âm thanh;

– HT U Minh: Nền tự trị của Hội Thánh được tăng lên. Cầu nguyện cho các Chấp sự trung tín nhóm lại & cộng tác với tôi tớ Chúa. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để làm nhà vệ sinh cho Hội Thánh chuẩn bị Thánh Kinh hè;

– HT Thuận Hòa: Cảm tạ Chúa sắp có Lễ Bổ Nhiệm tân Quản nhiệm để gây dựng và phát triển Hội Thánh (dự kiến trong tháng 08/2020); Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để sửa chữa cơ sở nhà Chúa và tổ chức Lễ Bổ nhiệm;

– HT Đầm Dơi: Cảm tạ Chúa, trong tháng đã cử hành Thánh lễ Báp-têm cho 09 tín hữu, trong tháng có 02 người tin Chúa. Xin Chúa đã tiếp trợ tài chính xây dựng nhà xe.

Sau đó MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, Trưởng Ban Đại diện tỉnh đã có thông báo và triển khai công việc Chúa trong tỉnh trong thời gian sắp tới, trong đó có những chương trình quan trọng như sau:

  • Thánh Kinh Căn Bản: Từ Ngày 19/07 – 01/08/2020 cho 02 tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu tại Nhà thờ Cà Mau
  • Bồi Linh cho các Hội Thánh trong Tỉnh: Ngày 01/09/2020 tại Nhà thờ Cà Mau. Diễn giả là MS. Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1/TLH.
  • Bồi linh & sinh hoạt dã ngoại cho giới trẻ trong tỉnh: Ngày 01-02/09/2020

MS Nguyễn Gia Bảo đã cầu nguyện cảm tạ Chúa và buổi hiệp nguyện được kết thúc trong sự vui vẻ phước hạnh.

TTV. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân