Bài thứ 304: Kính Sợ Chúa

736

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:17-21

Câu căn bản: Nếu anh em xưng Ngài là Cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ nầy.  (KTTTHĐ 2010) Câu 17.

 

 

Suy niệm: Sứ Đồ Phi-e-rơ ban hai mệnh lệnh cho người tin Chúa: Thứ nhất là :  “Hãy nên thánh”; và thứ hai là: “Hãy đem lòng kính sợ Chúa mà sống…”

Kính sợ Chúa là gì? Kính sợ là tôn kính, kỉnh kiền, nghiêm trang.

 

Tại sao ta phải kính sợ Chúa? Sau đây là các lý do về phía của Chúa :

1.       Vì Chúa là Cha. Mỗi chúng ta là con trực tiếp của Chúa. Lúc nào chúng ta cũng có thể đến với Cha vì Chúa ở khắp mọi nơi và ngay trong tâm hồn chúng ta.

2.       Vì Chúa là quan án phán xét công minh. Không đối xử phân biệt. Chúa là quan án thánh khiết, công bằng, chính trực.

3.       Chúa cứu chuộc chúng ta do đức yêu thương và công chính.

 

Sau đây là các lý do về phía chúng ta:

Chúng ta phải kính sợ Chúa vì:

1.       Chúng ta là khách bộ hành trên đất trên hành trình về quê hương vĩnh hằng. Chúng ta phải kính sợ Chúa vì một ngày nào đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp Ngài.

2.       Chúng ta cần phải kính sợ Chúa vì Chúa đã có kế hoạch cứu rỗi chúng ta từ nghìn xưa, và chính Chúa Giê-xu hy sinh chuộc tội cho chúng ta. Kính sợ Chúa chính là biết ơn Chúa.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Và Chấp Sự Tỉnh Sóc Trăng.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 11/2014