Bài thứ 292: Chúa Và Gia đình

643

Đọc Xuất Ai-cập ký 20:1-17

Câu căn bản:  Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con.  Câu 12.

 

Suy niệm: Sau bốn Điều Răn về quan hệ đối với Chúa là sáu Điều Răn về quan hệ đối với người. Trước tiên là: “Hãy hiếu kính cha mẹ của con..”

Sau đây là các lý do mà Chúa dạy về việc tôn kính cha mẹ:

1.       Gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Nếu đời sống gia đình không vững chắc, thì nước cũng không tồn tại được.

2.       Gia đình là đơn vị căn bản về tâm linh, trong đó cha mẹ đóng vai trò mục sư và giáo sư dạy cho con cái về Chúa.

3.       Con cái mắc nợ cha mẹ rất nhiều trong những năm sinh dưỡng và chu cấp.

4.       Con cái cần sự chỉ đạo của cha mẹ rất nhiều. Con cái sẽ khổ khi khước từ lời khuyên dạy của cha mẹ. Không tôn kính cha mẹ sẽ đưa đến việc không tôn thờ Chúa.

5.       Nhiều xã hội khi chưa có hệ thống chu cấp cho người già thì cha mẹ chỉ còn trông mong vào con cái. Cha mẹ già yếu cần đến con cái cũng như con cái lúc ấu thời cần đến cha mẹ vậy.

Điều răn về hiếu kính cha mẹ không thể dùng để biện minh cho cha mẹ khi tàn ác và quá khắc nghiệt đối với con cái hay tập tục bắt con cái phải cúi lạy cha mẹ.

 

Thánh Kinh dạy các bậc cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận kẻo chúng ngã lòng (Cô-lô-se 3:21). Chỗ khác:  “Hỡi người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa.(Ê-phê-sô 6:4).

 

Chữ hiếu trong đạo Chúa khác hẳn với chữ Hiếu trong Nho Giáo. Trong Nho Giáo Hiếu là: “Hết lòng thờ cha mẹ” hay “Tận tâm lo việc thờ cúng cha mẹ sau khi cha mẹ qua đời”.

Chữ Hiếu trong đạo Chúa là con cái phải tôn kính và chăm lo đời sống già nua của cha mẹ với tình thương và lòng biết ơn sinh dưỡng.

Những ai viện lý này hay cớ kia để trốn tránh việc chăm sóc cha mẹ già yếu là vi phạm Điều Răn nầy.

 

 

Bài trướcTỉnh Đăk Nông: Huấn Luyện Chương Trình Giáng Sinh Cho Thiếu Nhi 2014
Bài tiếp theoBồi Linh Phụ Nữ Khu Vực TP. HCM