Bài thứ 12: Hết Lòng Tin

1171

 

 

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.

Châm Ngôn 3:5-6.

 

 

    Vua Sa-lô-môn, soạn giả của Châm Ngôn, biết rằng có nguyên nhân và hậu quả trong quan hệ giữa những lời hứa của Chúa và sự thực hiện các lời hứa đó.  Vua biết rằng hầu hết mỗi lời hứa đều có một điều kiện kết nối.

 

    Hình ảnh cụ thể là một hài nhi chập chững tập đi.  Người cha đưa tay cho bé và bảo: “Con lại đây.  Ba không để con té đâu.  Ba sẽ đỡ con khi con té.”  Đó cũng là ý chính của câu Châm Ngôn 3:5-6, có nghĩa là: “Nương tựa vào, tin tưởng vào một người.”

 

    Khi giáo sĩ John Patton phiên dịch Kinh Thánh Tân Uớc ra tiếng Tân Hebrides, ông cố tìm ra một từ tương đương với từ “tin cậy” mà vua Sa-lô-môn đã dùng.  Một hôm một thổ dân Hebrides bước vào lều của giáo sĩ, và nhìn thấy chiếc ghế gỗ mà ông vừa đóng nên, người ấy hỏi: Đây là cái gì vậy ông? Giáo sĩ trả lời: Đó là cái ghế – bạn có thể ngồi lên đó và không bị té đâu.  Người ấy nghe lời ngồi lên.  Giáo sĩ nghĩ, đó chính là sự “tin cậy” mà vua Sa-lô-môn dùng trong Châm Ngôn.  Bạn có thể tin Chúa mà không hiểu gì thêm như ngồi lên chiếc ghế vậy.  Bạn có thể nhận biết Chúa trong mọi việc mình làm, mọi nơi mình đi và Chúa sẽ chỉ đạo cho bạn từng bước.

 

    Ngày nay cũng như thời vua Sa-lô-môn, hiểu biết của chúng ta nhiều khi ngăn cản chúng ta tin cậy Chúa, nhưng nếu chúng ta tin rằng Chúa không nói dối chúng ta, và rằng những lời Chúa hứa là chìa khóa mở cửa cho Chúa hiện diện, thì chúng ta có thể nương dựa vào đức thiện lành của Ngài và Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

 

Bài trướcGiới Thiệu Tài Liệu Tham Khảo Để Xây Dựng Nhà Thờ, Nhà Nguyện…
Bài tiếp theoBản Tin Tháng 1 Năm 2007