Ba Ngôi Không Tách Biệt – 9/1/2019

1714

 

Giăng 16:12-15

 12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15 Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. 

“Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy” (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao còn nhiều điều Chúa Giê-xu chưa nói hết với môn đồ? Khi nào thì môn đồ được dạy dỗ về những điều đó? Lời Chúa dạy cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời không hề tách biệt như thế nào? Bạn nhận biết được công tác của Thánh Linh trong đời sống mình thế nào?

Trước khi rời khỏi trần gian trở về với Cha, Chúa Giê-xu đã nhiều lần hứa với các môn đồ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban Thần Lẽ Thật, tức là Đức Thánh Linh, cho họ. Khi Chúa còn ở với các môn đồ, Ngài dạy dỗ họ nhiều điều, và những chân lý ấy luôn phù hợp và cần thiết trong từng hoàn cảnh cuộc đời của họ. Tuy nhiên, còn nhiều điều Chúa chưa bày tỏ hết cho họ vì những điều ấy cao quá sức nên họ chưa thể hiểu nổi, vì thế Ngài phán rằng khi Thần Lẽ Thật là Đức Thánh Linh đến sẽ dạy dỗ họ.

Chúa Giê-xu cho biết công tác của Đức Thánh Linh là một công tác không hề tách biệt, mà gắn liền với Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu. Đức Thánh Linh hướng dẫn con dân Chúa hiểu được lẽ thật đến từ Đức Chúa Cha, và bày tỏ chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất nhằm mang đến sự cứu chuộc cho nhân loại. “Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (câu 13). Ngài sẽ làm chứng về Chúa Giê-xu (Giăng 15:26), và cũng sẽ làm sáng danh Chúa Giê-xu (câu 14). Rõ ràng công việc của Đức Thánh Linh không hề tách biệt với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-xu. Dù Chúa Giê-xu không còn sống trên đất trong thân xác con người nhưng Ngài vẫn hiện diện qua Đức Thánh Linh và mọi điều Đức Thánh Linh bày tỏ đều đến từ Đức Chúa Cha. Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn hiệp một trong mọi công tác, không hề tách biệt.

Chính Chúa Giê-xu công bố rằng: “Mọi sự Cha có, đều là của Ta; nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi vậy” (câu 15). Chúa Thánh Linh sẽ lấy những điều thuộc về Chúa Giê-xu đến từ Đức Chúa Cha mà rao bảo cho chúng ta. Ngày nay, chúng ta có Lời dạy của Chúa qua Kinh Thánh, và chính Chúa Thánh Linh là vị Giáo sư lớn sẽ giúp chúng ta hiểu được Lời Đức Chúa Trời cũng như biết được ý muốn Ngài trên đời sống chúng ta. Công việc hằng ngày của Chúa Thánh Linh trong đời sống con dân Chúa luôn gắn liền với Lời Chúa và không hề tách biệt với ý muốn của Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu. Khi chúng ta học và suy ngẫm Lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

Bạn có kinh nghiệm rõ ràng sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong đời sống mình để làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban Đức Thánh Linh để hướng dẫn con hiểu được lẽ thật của Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm được công tác không hề tách biệt của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcGiới thiệu Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi quý I/2019
Bài tiếp theoUBKT: Thư Ngỏ Nhu Cầu Xây Dựng Hội Thánh Ea-Bar, Đăk Lăk