Video Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ VTKTH

5500

Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Và Cơ Sở Viện Thánh Kinh Thần Học

– Chủ đề: “NƠI THÁNH DƯỚI ĐẤT”

– Thời gian: 9g -11g30 – Ngày 30/10/2017

– Chủ lễ & Diễn giả: MS Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam