Truyền Giảng Tại Hội Thánh Châu Khánh – Sóc Trăng

816

HTTLVN.ORG – Lúc 19 giờ ngày 28/05/2014, Hội Thánh Tin Lành Châu Khánh – Sóc Trăng đã tổ chức chương trình truyền giảng Tin Lành với sự góp phần của các ca sĩ Tin Lành đến từ Tp. Hồ Chí Minh diễn ra vui vẻ, kết quả phước hạnh cho nhà Chúa.

 

 

 

Sau phần giới thiệu chương trình, Mục sư Phạm Thanh Bình – Quản nhiệm Hội Thánh Châu Khánh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Đến 18 giờ 30, nhà thờ Châu Khánh với sức chứa 300 người không còn chỗ trống. Các con cái Chúa trong và ngoài Hội Thánh phải đứng hai bên nhà thờ để dự chương trình.

 

Các bài Thánh ca vang lên cách mạnh mẽ, rập ràng về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Với chủ đề “Tình Yêu Thiên Chúa”, câu gốc nền tảng Giăng 3:16, Mục sư Phan Quang Vũ chia sẻ Phúc Âm cho thân hữu. Sau lời kêu gọi, Chúa cho có 75 người tiến lên bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

Chương trình truyền giảng khép lại sau lời cầu nguyện xin Chúa ban phước cho tân tín hữu và cảm tạ Chúa của Mục sư Phan Quang Vũ.

 

Xin thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Châu Khánh để đủ ơn chăm sóc các tân tín hữu.

 

  

TTV. Trần Giám

 

 

 

Bài trướcBài thứ 146: Những Điều Từ Trên Cao
Bài tiếp theoThông Báo: Thánh Kinh Hàng Ngày quý 3/2014