Thơ: Sau-lơ Gặp Chúa Trên Đường Đa-mách

1788

(Công vụ 9)

Tay cầm giáo lệnh qua Sy-ri
Trấn áp môn đồ bắt giải đi
Hằn học tra tay và giết lát
Đàn bà-con nít chẳng kể gì…

Đường về Đa-mách chiều hôm nay
Vó ngựa in sâu lớp bụi dày
Bỗng ánh sáng thần lòe vụt chiếu
Sau-lơ ngã ngựa mà không hay.

Mắt bỗng tối tăm chẳng thấy đàng
Tai nghe tiếng phán rõ ràng ràng
Sau-lơ ! Sao người đành bắt Chúa?
Đá phải gai rồi, thấu tâm can…!

Họ dắt Sau-lơ đến kinh thành
Ba ngày chờ đợi cảnh vắng tanh
Tức rồi Chúa gọi Ananias.
Bước đến đặt tay, thấy rõ rành…

Sau-lơ gặp Chúa đã đổi thay
Phao-lô tên gọi kể từ đây
Đón nhận năng quyền từ Thiên Thượng
Bước đi rao giảng Phúc âm nầy….

TanLo

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Khánh Hòa – Phú Yên Tháng 11/2023
Bài tiếp theoSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 11/2023