Thơ: Chúa Giê-xu Christ thăng thiên

669

Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.(Giăng 16:28)  

“Ta từ Cha xuống thế gian,
Nay Ta lìa bỏ thế gian mà về,
Nơi Cha vinh hiển uy nghi,
Cầu thay mọi kẻ nương nhờ nơi Ta.”

Vâng theo ý nuốn Chúa Cha,
Vì thương nhân thế sa đà lầm than.
Ngôi Lời vui đến trần gian,
Đem theo lẽ thật bình an từ trời.
Tình yêu Trời chẳng sai dời,
Cứu ai hư mất khỏi nơi khổ hình.
Ban cho ai chịu nhận tin,
Ngày sau được sống hiển vinh đời đời.

Thi hành mọi việc xong rồi,
Ngài ngay trước mắt mọi người cất lên.
Ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm,
Danh cao chói sáng vượt trên muôn loài.

Ngày Chúa trở lại gần rồi,
Hãy mau sửa soạn đón Ngài chung vui!

 Ích Diên  

 

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Liêng Hot Ha Rô B (Thân Phụ MS Lemous Philemol)
Bài tiếp theoYêu Thương và Tôn Trọng: Những điều cơ bản và thiết yếu trong hôn nhân