Ninh Thuận: Hiệp Nguyện Tháng 09/2018

650

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ ngày 10/9/2018, tại nhà nguyện Chi Hội Tin Lành Song Mỹ, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Ban Đại diện Tin Lành (BĐD) tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình hiệp nguyện tỉnh tháng 9/2018. Có khoảng 60 Giáo phẩm, Chấp sự và Nhân sự thuộc các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong toàn tỉnh về tham dự.

Mục sư Gollhow Thin, Ủy viên BĐD nương trên nền tảng Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 5:19-23 với đề tài “Ý Tưởng Của Chúa” để khích lệ quý tôi con Chúa hết lòng tin cậy Ngài và bền đỗ trong sự kêu gọi để hầu việc cách kết quả.

Đại diện các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm lần lượt nêu các vấn đề để cầu nguyện:

  • HT Gòn: Xin Chúa tiếp trợ có đủ tài chính để hoàn thiện phòng khách của Hội Thánh và sơn mới lại toàn bộ nhà thờ, tường rào.
  • HT Tầm Ngân: Cần có tài chính để xây dựng nhà thờ vì nhà thờ đang sinh hoạt đã xuống cấp.
  • HT Lập Lá: Tạ ơn Chúa đã cho Hội Thánh hoàn tất công trình cơ sở làm việc và tư thất. Còn thiếu 100 triệu đồng. Cầu nguyện cho chương trình lễ cảm tạ 10 năm tái lập Hội Thánh và Hội đồng Bồi linh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 20/9 tại Chi Hội Lập Lá.
  • HT Song Mỹ: Sớm hoàn tất các thủ tục công nhận Chi Hội chính thức.
  • HT Trà Giang và HT Lương Giang: Sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • HT Phước Bình, Phước Thành, Phước Thắng thuộc huyện Bác Ái vẫn còn nhiều khó khăn trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa.
  • HT Cà Ná, Lợi Hải, Bầu Ngứ, Nhị Hà sớm được công nhận tư cách pháp nhân.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của MS Kiều Bảo Toàn.

TTV. MS Nguyễn Chí Tín