Ngày 5/3/2017: Gieo Giống Chi Gặt Giống Ấy

1179

Gióp 4:7-11      

7 Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất?
Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt?
8 Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác,
Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó.
9 Bởi hơi thở Đức Chúa Trời, chúng bèn hư mất,
Tại hơi xịt giận Ngài, họ bị tiêu hao đi.
10 Tiếng gầm của sư tử, và giọng sư tử hét đã êm lặng,
Và nanh của các sư tử con bị gãy.
11 Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi,
Và các sư tử con bị tản lạc.

 

Câu gốc: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha trình bày học thuyết nào với ông Gióp? Với mục đích gì? Những lời của ông Ê-li-pha nhắc nhắc chúng ta suy ngẫm về nguyên tắc gieo và gặt như thế nào? Bạn áp dụng bài học này với một người đang gặp tai ương ra sao?

 

Ông Ê-li-pha trình bày với ông Gióp học thuyết của sự trừng phạt với mục đích gì? Có thể để khích lệ bạn mình đừng quá đau buồn vì bạn không phải là người gian ác. Tuy nhiên, căn cứ những câu tiếp theo, chúng ta tin ông muốn cảnh cáo bạn mình rằng những điều ông gặt chính là hậu quả của những gì ông đã gieo. Về khía cạnh này thì ông Ê-li-pha chỉ đúng một phần về nguyên tắc gieo và gặt, nhưng ông sai khi cho rằng người ngay lành, vô tội thì chẳng bao giờ gặp tai ương (câu 7).

 

Về một phương diện, những lời của ông Ê-li-pha cũng nhắc chúng ta suy ngẫm đến nguyên tắc “gieo giống chi gặt giống ấy” (câu 8). Ông tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, có quyền trên vạn vật và trên mọi người ác cũng như thiện. Chúa sẽ đáp trả cho mọi người tùy theo công việc họ làm (Châm Ngôn 22:8; Ô-sê 8:7, 10:13). Ông nhắc cho ông Gióp nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng chỉ bởi “hơi thở” (câu 9) của Chúa mà kẻ ác sẽ bị diệt vong. Dù kẻ ác có hung tợn như sư tử, Chúa cũng sẽ làm cho chúng “êm lặng”, “chết” và “tản lạc” (câu 10-11). Chúa là Đấng toàn năng mãi mãi.

 

Sứ đồ Phao-lô cũng cho tín hữu Ga-la-ti và Cơ Đốc nhân ngày nay về nguyên tắc “gieo gì thì gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Con dân Chúa phải cẩn thận trong lời nói, việc làm của mình. Chúa biết hết mọi suy nghĩ, việc làm của chúng ta. Đức Chúa Trời không chịu khinh dể dâu. Chúng ta sẽ phải trả giá cho việc làm ác của chúng ta. Nhưng trên một khía cạnh khác, Cơ Đốc nhân không được phán xét, kết tội người gặp tai ương là người có tội hoặc người đáng bị hình phạt. Trong nhiều trường hợp, người vô tội cũng phải chịu đau khổ. Đôi khi Chúa dùng sự hoạn nạn của một người vô tội để kêu gọi nhiều người ăn năn (Lu-ca 13:4-5). Chúa dùng một người khiếm thị bẩm sinh không phải vì người hay cha mẹ người đã phạm tội, nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ (Giăng 9:1-3). Chúng ta cũng thấy nhiều con dân Chúa ngay lành cũng phải chịu khổ, chịu đòn roi (I Phi-e-rơ 2:19-20). Chúng ta phải cầu nguyện cho anh chị em mình trong mọi hoàn cảnh. Mọi người phải trả lời trước Chúa về mọi việc mình làm khi gặp Ngài trong ngày cuối cùng, Chúa là Đấng toàn năng và công minh sẽ xét đoán người lành, kẻ ác.

 

Bạn có sẵn sàng khai trình các việc làm của mình khi Chúa trở lại không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa là Đấng thành tín với con. Xin cho con luôn cẩn thận trong các việc làm của con. Xin cho con yêu thương, cầu nguyện, giúp đỡ anh em con trong hoạn nạn của họ.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 2-3.

 

Bài trướcNgày 4/3/2017: Tình Yêu Chan Chứa
Bài tiếp theoUBKT – Thư ngỏ của HT Thạnh Lộc