Ngày 31/3/2016: Ra Khỏi Vùng An Toàn

750

Công Vụ 9:10-19a      

“Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa” (câu 10,11).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Việc Chúa sai ông A-na-nia làm dễ hay khó, vì sao? Bạn học gì về Chúa qua cuộc đối thoại giữa Ngài với ông A-na-nia? Ông A-na-nia tin cậy và vâng lời Chúa như thế nào? Bạn được nhắc nhở gì qua đời sống của ông A-na-nia qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay?

 

Chúa đã sai ông A-na-nia đi tìm ông Sau-lơ, một người mà tất cả Cơ Đốc nhân ở Giê-ru-sa-lem thời đó phải chạy trốn khi nghe đến. Con người hung bạo đó đã làm hại biết bao người. Ông A-na-nia đã chân thành thưa với Chúa cảm nghĩ và nỗi lo sợ của mình trước một mệnh lệnh “kỳ lạ” của Chúa. Chúa giải thích với ông rằng Ngài đã chọn con người độc ác này làm người truyền giảng Phúc Âm cho các dân ngoại, các vua và con cái của Israel. Ông A-na-nia đã tin cậy và vâng lời Chúa. Ông đến tìm gặp ông Sau-lơ như một người anh em với mình chứ không phải là kẻ thù số một của Cơ Đốc nhân. Ông mở lời chào hỏi ngọt ngào “Hỡi anh Sau-lơ!” Rồi ông thuật lại việc Chúa Giê-xu đã sai phái ông đến để giúp ông Sau-lơ sáng mắt và được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Chúng ta cũng học biết Chúa là Đấng Toàn Tri. Trong lúc Chúa đối thoại với ông A-na-nia thì Ngài cũng thấy ông Sau-lơ đang cầu nguyện và Ngài cho ông Sau-lơ biết trước mọi điều sẽ đến. Chúa biết trước ông A-na-nia sẽ vâng lời Chúa, và Ngài cũng biết trước ông Sau-lơ sẽ trở thành công cụ đắc lực của Ngài trong sứ vụ rao giảng Phúc Âm. Tất cả điều ấy được ứng nghiệm đem sự khích lệ cho ông A-na-nia. Ông Sau-lơ được sáng mắt cả về thể xác lẫn tâm linh. Ông chịu phép Báp-têm, trở nên môn đệ của Chúa.

 

Vâng lời Chúa không phải luôn luôn dễ dàng đối với Cơ Đốc nhân, nhất là khi Chúa sai phái chúng ta đi vào những nơi nguy hiểm hoặc đến những vùng xa xôi hẻo lánh. Nếu chúng ta không ra khỏi vùng an toàn của mình để phiêu lưu với Chúa thì không thể trải nghiệm năng quyền, sự chăm sóc và tiếp trợ diệu kỳ của Ngài. Chúng ta cũng cần nhìn người chưa tin theo góc nhìn của Chúa chứ không theo sự phán xét của chính mình. Chúng ta cần dẹp bỏ định kiến vì Chúa có thể biến đổi lòng người. Ngài có thể dùng chúng ta đem sứ điệp bình an và phục hồi cho những người lầm lỡ sa chân vào tội lỗi. Chúng ta cần đến với họ với tình yêu chân thành, vì lòng tin yêu luôn có sức mạnh biến đổi, làm cho người ta trở nên tốt hơn.

 

Chúa muốn sai phái bạn đến với ai tuần này và bạn đáp ứng như thế nào?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng Toàn Tri, xin giúp con sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn của mình để đồng đi với Chúa đem Phúc Âm của Ngài đến cho nhiều người để họ biết Chúa và trở về với Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 23.

Bài trướcTruyền Giảng Mừng Chúa Phục Sinh Tại Chi Hội Ma Lâm Tỉnh Bình Thuận
Bài tiếp theoThánh Nhạc Truyền Giảng Mừng Chúa Phục Sinh Tại Kiên Giang