Ngày 28/4/2016: Phúc Âm Được Loan Truyền

753

Công Vụ 9:32-43

“Việc đó loan truyền khắp Giốp-bê nên có nhiều người tin theo Chúa” (câu 42).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Phúc Âm của Chúa Giê-xu được loan ra khắp xứ Ly-đa, Sa-rôn và Giốp-bê? Bài học hôm nay mời gọi và thách thức bạn sống với đức tin như thế nào để thu hút những người chưa biết Chúa đến tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài?

 

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy năng quyền của Chúa Thánh Linh thể hiện cách diệu kỳ qua cuộc đời những người sống với đức tin để đem những người chưa tin đến với sự cứu rỗi. Trước tiên, Sứ đồ Phi-e-rơ đã đáp tiếng gọi của Chúa đi khắp các xứ để thăm viếng, khích lệ các thánh đồ và tận dụng mọi cơ hội để rao giảng Phúc Âm. Với năng quyền Chúa ban cho (Ma-thi-ơ 10:1), Sứ đồ Phi-e-rơ lập tức nhân danh Chúa Giê-xu chữa lành cho ông Ê-nê (câu 34a). Sống với đức tin là vâng theo lệnh sai đi của Chúa, dùng những ân tứ Chúa ban phục vụ tha nhân để Danh Chúa được vinh quang, dắt đưa nhiều người tin nhận Ngài.

 

Người thứ hai là ông Ê-nê, người bị bại suốt tám năm ở thành Ly-đa. Với đức tin nơi Chúa Giê-xu, ông đã làm theo lời Sứ đồ Phi-e-rơ và được chữa lành (câu 34b). Sống với đức tin là tin vào năng quyền và tình yêu của Chúa, tin vào những lời hứa của Chúa để được phục hồi hoàn toàn. Chúa có quyền dùng sự chữa lành để nhiều người khác có thể nhận ra Ngài là Chúa. Qua sự kiện ông Ê-nê được chữa lành, dân chúng ở Ly-đa và Sa-rôn đã trở về cùng Chúa (câu 35).

 

Người thứ ba là bà Ta-bi-tha, một nữ môn đệ giàu lòng nhân ái, làm nhiều việc thiện lành và bố thí. Khi bà bị bệnh và qua đời, nhiều người đã đến than khóc tỏ lòng yêu thương và luyến tiếc. Họ làm chứng tốt về bà, khoe những áo quần được bà tặng. Thi thể của bà đã được khâm liệm, đặt ở phòng cao chuẩn bị chôn cất thì Sứ đồ Phi-e-rơ đã cầu nguyện cho bà được sống lại. Sự kiện này được lan truyền khắp Giốp-bê và nhiều người đã trở về với Chúa (câu 42). Người sống với đức tin nơi Chúa biết tương lai của mình thuộc về Ngài và Chúa là Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng chu cấp mọi nhu cầu cho con cái Ngài (Ma-thi-ơ 6:31-33) nên sẵn lòng sống ban cho. Người tin Chúa thật sống yêu thương như Lời Chúa dạy, thể hiện hành động chia sẻ cho người đang gặp cảnh khó khăn. Sự ban cho rộng rãi là một hành động của đức tin để giúp nhiều người biết Chúa.

 

Bạn đang được Chúa sai phái làm một lãnh đạo thuộc linh, hay bạn chỉ là một tín hữu đơn sơ, thậm chí bạn là một tín hữu đang cần sự giúp đỡ, Chúa vẫn có năng quyền dùng cuộc đời của bạn để thu hút những người chưa tin đến với Ngài khi bạn dám sống bằng đức tin.

 

Đời sống bạn có thể hiện đức tin để đem người khác đến với Chúa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa và sống với niềm tin của mình. Nguyện xin qua đời sống đức tin của con, Phúc Âm được loan truyền để nhiều người nhận lấy sự cứu rỗi của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 21.

 

Bài trướcBài 69: Tiếp Tục Bài Giảng Trên Núi
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Song Phú – Tỉnh Vĩnh Long