Ngày 25/5/2017: Nhìn Xem Chúa

839

I Cô-rinh-tô 1:10-12

10 Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 11 Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. 12 Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; – ta là của A-bô-lô; – ta là của Sê-pha, – ta là của Đấng Christ.

 

Câu gốc: “Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô phân rẽ thành bao nhiêu nhóm? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân rẽ này? Sự phân rẽ này có phải là mong muốn của những người lãnh đạo thuộc linh? Theo bạn, nhóm nào đúng trong bốn nhóm kể trên?

 

Ba nhân vật được các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhắc đến là các ông: Phao-lô, A-bô-lô, và Sê-pha. Họ đều là những người đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh này. Mỗi vị lãnh đạo đều có những đặc điểm mà các tín hữu tại đây thấy yêu thích. Có người thích cách giảng dạy uyên thâm, sâu sắc của Sứ đồ Phao-lô; có người thích sự thẳng thắn, bộc trực trong cách giảng dạy của Sứ đồ Phi-e-rơ; và nhóm khác thì thích cách hùng biện của ông A-bô-lô… Tuy nhiên, có phải chỉ đơn giản như thế không? Dưới sự xách động của những thành phần không tốt đã khiến cho Hội Thánh Cô-rinh-tô phân biệt giữa những tín hữu ngoại bang và tín hữu Do Thái trong Hội Thánh. Không dừng lại tại đó, chính trong nhóm những tín hữu ngoại bang cũng không có sự hiệp nhất mà chia thành hai nhóm: nhóm ủng hộ Sứ đồ Phao-lô và nhóm ủng hộ cho ông A-bô-lô. Một điều chắc chắn là cả ba nhân vật trên không ai mong muốn có tình trạng như thế xảy đến với Hội Thánh Chúa. Chỉ vì những tín hữu suy nghĩ cạn cợt, mắc bẫy của Sa-tan đã giăng, nên tự cho rằng không thể đứng chung với nhau mà thôi. Nhóm thứ tư xưng mình thuộc về Đấng Christ. Phải chăng đây là nhóm thuộc linh nhất? Nếu suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta sẽ thấy họ không sai trong lời tuyên xưng, nhưng nếu họ thực sự là người có mối liên hệ với Đấng Christ và làm theo Lời Chúa thì chắc chắn sẽ chẳng tuyên xưng rằng họ chọn Đấng Christ như một lãnh tụ riêng của họ để chống lại ba nhóm kia. Cho nên Sứ đồ Phao-lô kể họ là một trong bốn nhóm gây nên sự phân rẽ trong Hội Thánh. Ngoại trừ, những người thuộc người nhà bà Cơ-lê-ô can đảm, dám sống theo Lời Chúa.

 

Ngày nay, tình trạng phe nhóm, chia rẽ trong Hội Thánh vẫn còn phổ biến. Khi tín hữu nhìn xem con người, tôn sùng lãnh đạo thì chắc chắn xảy ra tình trạng phe nhóm. Khi người lãnh đạo thiên vị, chạy theo những người ủng hộ mình thì tình trạng chia rẽ chắc chắn xảy ra. Chỉ khi nào từ người lãnh đạo đến tín hữu cùng nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin thì Hội Thánh mới đi đến sự hiệp nhất để tất cả cùng nắm tay nhau gây dựng và phát triển Nước Chúa.

 

Hội Thánh mà bạn đang tham dự có tình trạng chia rẽ không? Bạn xin Chúa cho mình làm gì để thay đổi tình trạng tồi tệ ấy?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn thuận phục thánh ý Chúa, nhìn xem Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin để con và Hội Thánh cùng nhau gây dựng và phát triển Nước Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 12.

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà VŨ VĂN HƯƠNG
Bài tiếp theoBồi Dưỡng, Triển Khai Nội Quy – Giáo Luật Và Kỷ Luật Tại Tỉnh Quảng Ngãi