Ngày 24/7/2015: Chứng Nhân của Chúa

775

Công Vụ 2:14-39

“Đức Chúa Giê-xu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó” (câu 32).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm chứng về Chúa Giê-xu với thái độ nào? Theo phân tích bố cục của lời chứng, tại sao ông đề cập những phần đó? Kết quả ra sao? Trọng tâm lời chứng về Chúa Giê-xu của bạn là gì?

 

Chúng ta thấy sự thay đổi trong tính cách của Sứ đồ Phi-e-rơ rất rõ ràng khi ông được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Một Phi-e-rơ nóng nảy, từng rút gươm chém đứt tai một đầy tớ của thầy tế lễ Thượng phẩm trong vườn Ghết-sê-ma-nê, hiện đang đối diện những người đồng hương nhạo báng với một phong cách điềm đạm, một tinh thần chấp nhận, sẵn sàng giải thích bằng những lời nói khôn ngoan đầy thuyết phục. Trước tiên, ông dùng phong tục tập quán của chính họ để giải thích việc “say rượu mới”. Lúc đó chỉ là 9 giờ sáng, theo phong tục, giờ này người ta phải đi làm nên không ai được phép uống rượu say sưa. Người say rượu nói những lời lè nhè, lặp đi lặp lại vô nghĩa nhưng các sứ đồ của Chúa nói được ngôn ngữ nước ngoài và điều này được xác chứng bởi sự nghe và hiểu của người ở những địa phương khác nhau. Thứ hai, ông xưng hô với họ là anh em người Giu-đa, có nghĩa là người một giống nòi, một dân tộc, có cùng tổ phụ Áp-ra-ham. Điều này khơi dậy tình cảm thiêng liêng giữa họ, một vị trí đặc biệt mà Chúa đã đặt để họ là tuyển dân.

 

Những người Do Thái và những người ở Giê-ru-sa-lem đã được dạy dỗ Kinh Thánh Cựu Ước, họ hiểu biết lời tiên tri về sự xuất hiện của Đấng Mết-si-a. Vì thế ông Phi-e-rơ đã trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước trong sách Tiên tri Giô-ên (Giô-ên 2:28-32, Thi Thiên 16:8-11; 16:10), sự ứng nghiệm của lời tiên tri qua cuộc đời của Chúa Giê-xu (câu 22-24), và những lời chứng của các nhân chứng hiện tại (câu 32,33,36). Trọng tâm lời chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ là minh chứng Chúa Giê-xu chính là Đấng Cứu Thế đã được hứa qua lời tiên tri. Ngài đã xuống trần gian, sống giữa vòng con người để hoàn thành sứ mệnh cứu chuộc loài người qua sự chết trên thập tự giá, Ngài đã sống lại và thăng thiên về trời, Chúa Thánh Linh năng quyền đang tiếp tục hành động qua những người tin nhận Chúa Giê-xu. Kết quả là những người nhạo báng đã được thuyết phục. Lòng họ đau như cắt và hỏi: “Hỡi anh em, chúng ta phải làm gì?” (câu 37). Và trong ngày hôm ấy có hơn ba ngàn người đã tin nhận Chúa Giê-xu.

 

Chúng ta cũng đang đối diện với những lời chế giễu niềm tin Cơ Đốc nhưng cần nhớ rằng trong nhận thức của nhiều người vẫn luôn tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, hãy nối kết những phong tục tập quán, kiến thức của họ đã có để lời chứng về Chúa Giê-xu của chúng ta có kết quả. Bạn đã áp dụng điều này như thế nào trong lời chứng của bạn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được đầy dẫy Thánh Linh, đủ tình yêu thương và sự khôn ngoan để con biết cư xử đúng đắn với những anh chị em chưa tin Chúa ở xung quanh con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 9.

Bài trướcHọp Mặt Nhân Sự Của Mục Vụ Người Khuyết Tật
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Lê Văn Chúng