Huấn Luyện Hôn Nhân Cơ Đốc Tỉnh Đăk Lăk

749

HTTLVN.ORG – Từ ngày 02-03/11/2018, Ủy ban Văn Hóa Dân Tộc Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại Diện tỉnh Đăk Lăk tổ chức chương trình huấn luyện “Hôn Nhân Cơ Đốc” dành cho Mục sư, Truyền đạo và người hướng dẫn thanh thiếu niên. Chương trình được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Alê A với hơn 300 người tham dự đến từ các Chi Hội, Điểm Nhóm trong toàn tỉnh.

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội, Đặc trách Ủy ban Văn Hóa Dân Tộc trình bày về Thực Trạng Giới Trẻ, Đời Sống Đổi Mới Sự Kết Thân Của Nam Nữ Cơ Đốc. Mục sư còn trực tiếp hướng dẫn tám bài học trong loạt bài Tư Vấn Tiền Hôn Nhân và giải đáp những thắc mắc liên quan trong vấn đề Hôn Nhân Cơ Đốc. Ngoài ra, còn có phần trình bày chuyên đề Giáo Dục Giới Tính của Mục sư Lemous Philemol, Quản nhiệm Chi Hội Buôn Alê A, Thư ký Ban Đại Diện.

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội, Đặc trách Ủy ban Văn Hóa Dân Tộc

Mục sư Lemous Philemol, Quản nhiệm Chi Hội Buôn Alê A, Thư ký Ban Đại Diện

Chương trình huấn luyện giúp ích cho các lãnh đạo Hội Thánh địa phương được trang bị về kiến thức để tư vấn và có sự giảng dạy đúng mực, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong việc quan tâm đến giới trẻ trong Hội Thánh. Đây là những điều cần thiết và quan trọng vì nhu cầu thực tế cùng với thực trạng giới trẻ trong Hội Thánh ngày nay đang bị xã hội hóa. Vì mỗi ngày giới trẻ phải đối diện và sống giữa xã hội với nhiều thách thức, cám dỗ cùng nhiều trào lưu mới xuất hiện, đi ngược lại với các giá trị Cơ Đốc và nếp sống thánh khiết theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

CTV. NTĐ H’Riăm Ktla