Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần III/2017

1737

HTTLVN.ORG – Ngày 10/11/2017 tại nhà thờ Tin Lành Lang Minh đã diễn ra Hội đồng bồi linh tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017 với chủ đề: “Gây Dựng Hội Thánh Phát Triển”, câu gốc: “Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 4:16).

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, diễn giả; Mục sư Nhu Siol – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai; cùng với khoảng 650 tôi con Chúa tham dự.

Buổi sáng, Hội đồng cùng thờ phượng Chúa. Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường đã giảng Lời Chúa với chủ đề: “Gây Dựng Hội Thánh”, nền tảng Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 4:11-16.

Buổi chiều, Hội đồng tiếp tục thờ phượng Chúa và lắng nghe Lời Chúa với chủ đề: “Phát Triển Hội Thánh”, Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-8.

Đây là Hội đồng bồi linh tỉnh Đồng Nai cuối cùng của năm 2017. Qua đó, tôi con Chúa tham dự Hội đồng có những định hướng cần thiết để gây dựng và phát triển Hội Thánh tại tỉnh Đồng Nai trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

TTV. Tường Quang – hình ảnh: Mục sư Đặng Châu Ngọc


Nhà thờ Tin Lành Lang Minh trong ngày diễn ra Hội đồng

Quang cảnh bên trong

Quang cảnh bên ngoài


Mục sư Nhu Siol cầu nguyện khai mạc Hội đồng


Hội Thánh Lang Minh chào mừng Hội đồng


Ban hát HT Lang Minh tôn vinh Chúa


Ban hát các HT Khu vực 4 (Huyện Định Quán & Tân Phú) tôn vinh Chúa


Ban hát khu vực 1 (Tp. Biên Hòa & huyện Vĩnh Cửu) tôn vinh Chúa


Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường giảng Lời Chúa


Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Huệ chúc phước