Hiệp Nguyện Tại Tỉnh Phú Yên Tháng 3/2018

959

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 7/3/2018, lần đầu tiên tại nhà thờ Tin Lành Hai Riêng (Buôn Thô) – tỉnh Phú Yên, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên tổ chức hiệp nguyện thường lệ hằng tháng.

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện gồm có: Mục sư Phạm Sính – UV TLH, mục vụ tỉnh Phú Yên; các Mục sư, Truyền đạo và phu nhân, Trưởng Điểm Nhóm và các Chấp sự trong tỉnh, có khoảng 60 người tham dự.

Truyền đạo Y Nghết, đặc trách Điểm Nhóm Buôn Kít – hướng dẫn chương trình. Mục sư Lê Minh Kính – Ủy viên BĐD – cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Mục sư Phạm Sính dùng Lời Chúa trong I Các Vua 3:3-15 với đề tài “Lời Cầu Nguyện Khôn Ngoan” để giảng dạy. MSNC Nguyễn Sơn Hải cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Lương Mạnh Hà cũng thuật lại những công việc Chúa trong tháng 2 để tạ ơn Chúa, đồng thời cũng nhấn mạnh những việc cần tập trung thực hiện trong tháng 3 là Lễ Thương Khó, Phục Sinh, truyền giảng và chứng đạo.

Đại diện Hội Thánh của 9 khu vực huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã nêu ra những ơn phước để cảm tạ Chúa và những vấn đề khó khăn cần cầu thay. Cảm ơn Chúa, trong tháng 2 vừa qua, Hội Thánh Chúa trong tỉnh nhóm lại trong dịp tết rất đông đúc và vui vẻ; Chúa cho có tất cả 39 linh hồn tiếp nhận Chúa.

 Ban hiệp nguyện cũng chia ra nhiều tổ hiệp chung cầu nguyện cho các vấn đề như:

– Một số Chi Hội, Điểm Nhóm chưa được Chính quyền công nhận như: ĐN Hòa Trị, Buôn Chơ, Buôn Khâm…

– Chương trình Lễ Cảm tạ 90 năm Tin Lành đến Sông Cầu.

– Xin Chúa tiếp trợ: Điểm Nhóm Nam Giang xây được nhà nguyện và Điểm Nhóm Sơn Thành mua được đất để xây cất nhà nguyện.

– Các vị Truyền đạo Nay Y Dom, TĐ. Ksor Y Thêm và TĐ. Niê Y Min sớm được chính quyền công nhận chức vụ.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Mục sư Lương Mạnh Hà, Trưởng Ban Đại diện, quản nhiệm Chi Hội Tuy Hòa đã chúc phước.

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa


Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Mục sư Lê Minh Kính cầu nguyện khai lễ


Mục sư Phạm Sính giảng Lời Chúa


Mục sư Lương Mạnh Hà chúc phước


Chụp hình lưu niệm