Đỉnh Cao Của Tình Yêu – 20/2/2021

1903

 

Ma-thi-ơ 5:43-48 

“Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (câu 44).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên được dạy dỗ đối đãi thế nào với người lân cận và kẻ thù nghịch mình? Chúa Giê-xu đã đặt ra giới hạn mới nào trong tình yêu cho hai đối tượng trên? Làm thế nào bạn có thể lan tỏa tình yêu cao quý của Chúa ra cho nhiều người?

Ma-thi-ơ chương 5 khép lại với lời mời gọi thiết tha của Chúa Giê-xu dành cho những người đi theo Ngài, ấy là hãy trở nên trọn vẹn như Cha ở trên trời là trọn vẹn (câu 48). Với cách nhìn của con người thì có vẻ đây là lời kêu gọi bất khả thi, bởi con người vốn đầy những yếu đuối trong khi Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo tuyệt đối. Nhưng Chúa Giê-xu không bao giờ kêu gọi và dạy dỗ những người đi theo Ngài làm những điều không thể. Chúa Giê-xu không kêu gọi môn đệ Ngài “trọn vẹn như” Chúa Cha, nhưng Ngài kêu gọi họ “hãy trở nên trọn vẹn như” Chúa Cha. Nói cách khác, trở nên trọn vẹn như Chúa Cha là mục đích, là lý tưởng sống của người theo Chúa đeo đuổi suốt cuộc đời. Và lý tưởng sống này được đặt trong văn mạch khi Chúa Giê-xu kêu gọi môn đệ của Ngài hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Tình yêu Chúa Giê-xu muốn các môn đệ hướng đến là một tình yêu mà trong đó không có bất kỳ ai bị loại ra khỏi tình yêu ấy, sự phân biệt giữa thân thuộc và thù nghịch cũng không còn tồn tại. Đỉnh cao của tình yêu mà Chúa Giê-xu muốn mọi người hướng đến là cầu nguyện cho kẻ ghét mình, hướng đến lợi ích của đối phương thay vì chú tâm vào cảm xúc thù hằn riêng tư của bản thân.

Chúng ta không trở nên con của Chúa nhờ vào những công đức riêng của mình. Nhưng vì đã được làm con của Chúa nên chúng ta cần sống bày tỏ địa vị cao quý đó qua việc hành xử như Chúa Cha đã hành xử, ấy là yêu thương không phân biệt, yêu thương không điều kiện, và cũng không trông mong báo đáp. Đỉnh cao của tình yêu giữa người với người đòi hỏi chúng ta xóa bỏ những giới hạn tự nhiên, bằng lòng đặt cái tôi đầy thương tổn của mình trước Chúa, cầu xin Chúa dẹp bỏ những nỗi căm phẫn đang sục sôi trong lòng, để có thể bằng lòng cầu nguyện cho người đã làm cho mình rơi vào tình cảnh khốn khổ thế này.

Một trong những mâu thuẫn lớn nhất của người Cơ Đốc là luôn cao rao Đức Chúa Trời là tình yêu nhưng đời sống cá nhân lại không bày tỏ sứ điệp yêu thương ấy. Nếu mỗi người trong chúng ta ai cũng hướng đến tình yêu lý tưởng này thì chắc sẽ bớt đi rất nhiều những hờn giận, những mâu thuẫn trong cộng đồng Cơ Đốc, và quan trọng hơn là lan tỏa tình yêu cao quý ấy ra cho những người chưa biết Chúa.

Ai là người Chúa muốn bạn tha thứ và cầu nguyện cho họ ngay giờ này?

Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của tình yêu, xin cho trái tim con quảng đại như Chúa để con có thể vượt lên những giới hạn tầm thường, vượt qua mọi trả thù ti tiện, để con có thể yêu những người thù ghét con và cầu nguyện cho họ.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 48

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org