Cái Chết của Một Vị Vua – 28/1/2019

1760

 

I Sử Ký 10:1-14

1 Vả, dân Phi-li-tin tranh chiến với Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên chạy trốn khỏi trước mặt dân Phi-li-tin, có nhiều người bị thương chết trên núi Ghinh-bô-a. 2 Dân Phi-li-tin đuổi theo kịp Sau-lơ và các con trai người, đánh giết các con trai ấy, là Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua. 3 Cơn giặc rất kịch liệt, làm cho Sau-lơ thiệt cực khổ; khi lính cầm cung kịp đến người bèn bắn người bị thương. 4 Sau-lơ biểu kẻ vác binh khí hầu mình rằng: Ngươi hãy tuốt gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục ta. Song kẻ vác binh khí người không khứng vâng mạng, vì lấy làm sợ hãi. Sau-lơ bèn cầm lấy gươm mình cúi thúc vào ngực. 5 Khi kẻ vác binh khí thấy Sau-lơ chết rồi, thì cũng lấy gươm cúi thúc vào ngực mình luôn. 6 Vậy, Sau-lơ, ba con trai người, và cả nhà người đều đồng nhau chết. 7 Khi dân Y-sơ-ra-ên ở trong đồng bằng thấy đạo binh chạy trốn, Sau-lơ cùng các con trai người đã chết rồi, thì bỏ thành mình mà trốn đi; dân Phi-li-tin đến ở trong các thành ấy.
8 Ngày hôm sau, dân Phi-li-tin đến bóc lột những kẻ tử trận, thấy Sau-lơ và các con trai người ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 9 Chúng bóc lột thây Sau-lơ, chém đầu người, cất lấy binh khí người, rồi sai kẻ đi khắp xứ Phi-li-tin, để báo tin cho các thần tượng và dân sự. 10 Chúng để binh khí của người tại trong miếu các thần của chúng nó, còn đầu người thì đóng đinh treo trong chùa Đa-gôn.
11 Khi dân cư Gia-be ở Ga-la-át nghe những điều dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ, 12 thì những người mạnh dạn đều chỗi dậy đi lên cướp lấy xác vua Sau-lơ và xác các con trai người, đem về Gia-be, chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Gia-be, đoạn kiêng ăn bảy ngày.
13 Ấy vậy, vua Sau-lơ chết, vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lịnh của Ngài; lại vì đã cầu hỏi bà bóng, 14 chẳng có cầu hỏi Đức Giê-hô-va; vậy, vì cớ ấy Ngài giết người, dời nước người cho về Đa-vít, con trai Y-sai. 

Câu gốc: “Ấy vậy, vua Sau-lơ chết, vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lịnh của Ngài” (câu 13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ và các con trai chết? Điều đó ảnh hưởng ra sao đối với dân Chúa? Ông bị sỉ nhục thế nào? Vì sao Chúa để cho điều này xảy ra? Có điều gì trong đời sống của bạn khiến người ta không ca ngợi Chúa?

I Sử Ký chương 10 cho biết Vua Sau-lơ cùng ba con trai và tất cả người nhà đều chết khi giao chiến với người Phi-li-tin; còn người Y-sơ-ra-ên “thấy quân mình thua chạy và Sau-lơ cùng các con đã chết thì bỏ thành chạy trốn” (I Sử Ký 10:7 BTTHĐ). Thật là một cảnh tượng thê thảm. Người Phi-li-tin chém đầu Vua Sau-lơ để treo trong đền thờ thần Đa-gôn. Vũ khí của ông bị họ đem để trong miếu nữ thần Át-tạt-tê, là thần chiến trận, như một lễ vật tạ ơn thần này. Xác của vua bị treo trên tường thành Bết-san (I Sa-mu-ên 31:10). Đây là giao điểm của nhiều con đường lớn nối liền Ga-li-lê và Đa-mách ở phía Bắc, vùng ven biển Địa Trung Hải ở phía Tây, Giê-ru-sa-lem ở phía Nam. Mỗi ngày có hàng chục ngàn người qua lại thành này và rất đông cư dân của thành nhìn thấy thi thể của ông. Khi treo thi thể của Vua Sau-lơ ở đây, người Phi-li-tin tin rằng đó sẽ là bằng chứng cho thấy các thần của họ đã chiến thắng. Người Phi-li-tin cũng sai sứ giả đi báo tin mừng này khắp đất Phi-li-tin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong toàn dân (I Sa-mu-ên 31:9). Một cái chết như vậy đã làm tổn hại danh Chúa và không đem lại vinh dự cho bản thân, gia đình; nhưng chính Chúa đã cho phép điều này xảy ra.

Trước kia, khi Hòm Giao Ước bị dân Phi-li-tin chiếm và đem về để bên cạnh tượng Đa-gôn trong đền thờ thần Đa-gôn, Chúa đã làm cho tượng này ngã sấp mặt xuống đất trước Hòm của Đức Giê-hô-va (I Sa-mu-ên 5:1-4). Do đó, có thể hiểu cái chết và sự sỉ nhục mà Vua Sau-lơ phải chịu là do Chúa cho phép xảy ra. Nguyên nhân là do Vua Sau-lơ thất bại trong việc giữ lòng trung tín với Chúa, thất bại trong việc tuân giữ mệnh lệnh của Ngài, và thất bại trong sự nhờ cậy Chúa vì đã cầu hỏi bà bóng là việc Chúa đã cấm.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể được Chúa đặt để vào vai trò lãnh đạo Hội Thánh, phụ trách một lớp học hoặc ban ngành nào đó trong Hội Thánh. Chúng ta cũng có thể là lãnh đạo của gia đình… Vì thế, đời sống của chúng ta cũng là điều mà biết bao cặp mắt của người thân, người trong Hội Thánh, người thế gian, cũng như những kẻ thù của Chúa nhìn vào. Nếu đời sống thuộc linh của chúng ta đắc thắng thì Chúa sẽ vui mừng, và đem lại ảnh hưởng tốt cho Hội Thánh, gia đình. Nếu đời sống thuộc linh của chúng ta thất bại thì đem lại sự tổn thất, xấu hổ cho Hội Thánh, gia đình, và cả cho Danh Chúa.

Bạn nhận biết đời sống thuộc linh của bạn đắc thắng hay thất bại? Nguyên nhân tại sao?

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống theo Lời Chúa dạy để con có một đời sống ảnh hưởng tốt cho người thân, Hội Thánh và Danh Chúa được tôn cao.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 23.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org