Bình Thuận: Huấn Luyện Truyền Giáo Năm 2021

674

HTTLVN.ORG – Nhằm kêu gọi tinh thần truyền giáo qua công tác cá nhân chứng đạo cho năm 2021, Ủy ban Truyền giáo TLH phối hợp với Ban Truyền giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức đợt huấn luyện CHỨNG ĐẠO HÀNG NGÀY cho 3 Khu vực trong tỉnh.

– Ngày 11-12/01/2021, Khu vực Tây Bình Thuận tại nhà thờ Tin Lành Võ Xu, có 36 nhân sự tham dự.

– Ngày 13-14/01/2021, Khu vực Bắc Bình Thuận tại nhà thờ Tin Lành Mũi Né, có 34 nhân sự tham dự.

– Ngày 15-16/01/2021, Khu vực Nam Bình Thuận tại nhà thờ Tin Lành Tân Nghĩa, có 35 nhân sự tham dự.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, thành viên Ủy ban Truyền giáo TLH cùng với các cộng sự đã nhiệt tình giúp đỡ các anh chị em trong việc nắm bắt bài học, thực tập tại chỗ và ra đi thực hành.

Chúa cho các ngày học diễn ra trong tinh thần vui vẻ. các học viên cũng có cơ hội để trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Các nhân sự biết cách chia sẻ niềm tin cho thân hữu và tự tin tập sự làm chứng nhân cho Chúa. Qua khóa học lần này, một số nhân sự đã bày tỏ rằng đây là lần đầu tiên biết cách nói về Chúa cho thân hữu.

Khoá huấn luyện cũng giúp các Quản nhiệm nắm bắt được nội dung để về huấn luyện lại cho tín hữu trong Hội Thánh của mình. Hy vọng Chúa cho năm nay, các Hội Thánh sẽ chú trọng vào công tác truyền giáo nhiều hơn nữa qua việc cá nhân chứng đạo, đem được nhiều người về với Chúa, giúp Hội Thánh phát triển mỗi ngày càng hơn.

Chương trình huấn luyện tại nhà thờ Tin Lành Võ Xu

Huấn luyện tại nhà thờ Tin Lành Mũi Né

Huấn luyện tại nhà thờ Tin Lành Tân Nghĩa 

TTV. Ms Đinh Thuận