Bình Thuận: Hội Đồng Bồi Linh Giáng Sinh 2019

757

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 12/12/2019, tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm 2 đã diễn ra Hội đồng Bồi linh Giáng sinh 2019 dành cho những người hầu việc Chúa, là những Quản nhiệm, Đặc trách, Chấp sự và nhân sự trong tỉnh để cùng gặp gỡ thông công trong mùa Giáng sinh, với sự tham dự của 470 người. Diễn giả của Hội đồng Bồi linh là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN.

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN ban sứ điệp với chủ đề: “Khi Chúa Tình Yêu Giáng Sinh” nương trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 35:1-10. Chúa tình yêu giáng sinh đã cung ứng cho mỗi người được sống, được cứu rỗi và được sự chữa lành trọn vẹn.. Mục sư diễn giả nhắc nhở tôi con Chúa trải qua bao mùa Giáng sinh đã thật sự mời Chúa ngự vào lòng, đã kinh nghiệm Chúa sống trong đời sống mới để sự sáng của Chúa được lan tỏa và nhận lấy phước hạnh mà Ngài ban hay chưa?

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

Trong dịp Bồi linh này, các ban hát của các khu vực và Hội Thánh cũng đã dự phần tôn vinh Chúa. Xin tôi con Chúa khắp nơi luôn cầu nguyện cho công việc Chúa tại Bình Thuận để Chúa cứu thêm nhiều người vào trong Hội Thánh nhân dịp Giáng sinh năm nay.

Hội đồng Bồi linh kết thúc lúc 11:30 sau lời chúc phước của Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên Tổng Liên Hội

Tôi con Chúa trở về sau kỳ Hội đồng phước hạnh, được Lời Chúa nhắc nhở, khích lệ để tiếp tục bước đi theo Chúa và phục vụ Chúa.

TTV. MSNC Phan Nhiễm