Bài thứ 274: Được Chấp Nhận

550

 

“Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công; ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi.  Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va, và sự công chính của họ do Ta ban cho.” 

Ê-sai 54:17

 

 

Xã hội loài người đang bị một dịch bệnh bất an tấn công.  Nhiều người đang trải qua một cơn khủng hoảng về nguồn gốc vì người ta không biết thật sự họ là ai.  Vì như thế, người ta phải đặt giá trị của họ trên những căn bản sai lạc: như hoạt động, sắc diện bề ngoài, sự giao dịch, tri thức hay là của cải.

 

Bạn thì sao?  Bạn nghĩ gì về chính mình?  Bạn coi mình là ai?  Bạn có so sánh mình với người khác và rồi cảm thấy thấp kém nếu không làm được như họ hay không bằng họ chăng?  Có thể bạn đã từng nói rằng: “Tôi ước gì có được thân hình như người ấy” hay “Ước gì có được những gì họ có” hoặc là “Tôi muốn làm được như bạn.”?

 

Ai cũng có những lúc bất an.  Chúng ta biết như thế nào là mặc cảm tự ti và hổ thẹn.  Chúng ta lớn lên trong một hoàn cảnh quá quen thuộc với bất trắc, nhiều người suốt thời thơ ấu không bao giờ được cảm thấy an lành và sung sướng; điều đó cũng giải thích vì sao khi lớn lên vẫn mong được sống thoải mái và an tịnh.

 

Tin mừng cho mỗi chúng ta là chúng ta không cần phải sống mãi với cảm nghĩ bất an đó.  Ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta là được an bình và không sống trong hồi hộp lo sợ.  Chúng ta được tạo nên để sống an lành, tin tưởng và chắc chắn; những điều đó là một phần của đời sống có tâm linh đổi mới. Nhưng muốn như thế chúng ta phải biết rằng mình ở trong Chúa Cứu Thế, nhận được đầy đủ tình thương của Chúa dành cho chúng ta và đặt nền tảng giá trị của mình trên những gì Chúa phán dạy về chúng ta chứ không phải trên những gì chúng ta làm được.  Câu Kinh Thánh trích trong Ê-sai 54:17 trên đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý định của Chúa cho mỗi chúng ta

 

Câu Kinh Thánh ấy minh xác rằng chúng ta là con cái và kẻ phục vụ Chúa, do quan hệ của chúng ta với Chúa Cứu Thế nhờ máu cứu chuộc của Ngài, chúng ta thừa hưởng quyền được cảm thấy an lành, vì chúng ta cùng thừa hưởng mọi ân lành như Chúa Cứu Thế, và những gì Chúa sở hữu chúng ta cũng được.  Chúng ta nhận được tất cả các quyền lợi này nhờ lòng tin, nghĩa là chúng ta tin nhận trước khi nhìn thấy.  Khi chúng ta thêm đức tin vào những gì chúng ta suy nghĩ về chính mình, chúng ta phải công bố những gì Kinh Thánh nói về chúng ta như là con dân của Chúa.  Đó chính là thái độ cho chúng ta thắng được lối suy nghĩ tiêu cực của người đời, là những người muốn chúng ta so sánh với người khác thay vì coi mình đang sống trong Chúa Cứu Thế.

 

Lời cầu nguyện cho hôm nay:

 

Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã tái tạo con thành một người mới trong Chúa Cứu Thế.  Con muốn sống phù hợp với cuộc sống mới này và chấp nhận con đang sống trong Chúa, nghĩa là con là con của Chúa và  đồng kế tự với Chúa Cứu Thế với mọi ân sủng của Ngài.

 

Bài trướcCông Tác Từ Thiện Của HT Liên Nghĩa.
Bài tiếp theoBồi Linh Cho Phụ Nữ Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh, Lần 2 Năm 2012.