Bài thứ 271: Hãy Để Chúa Hình Thành Cuộc Sống Bạn

605

 

Ha-man vừa bước vào thì vua hỏi ông rằng: “Phải làm gì cho người mà vua muốn tôn trọng?” Ha-man nghĩ thầm: “Ngoài ta ra còn ai là người đáng được vua tôn trọng chứ?”

Ê-xơ-tê 6:6

 

Ha-man là một người rất tự tin và kiêu ngạo.  Sau khi Ha-man được đưa lên một địa vị cao trong đế quốc Ba-tư, vua ra lệnh cho quần thần là phải cúi lạy trước mặt ông ta để tỏ ra lòng tôn kính. (Ê-xơ-tê 3:1-2).

 

Say sưa về quyền hành và danh vọng, Ha-man có một tầm nhìn sai về chính mình.  Trước tiên, ông ta không thể chấp nhận việc Mạc-đô-chê không chịu vái chào ông ta.  Quên đi tất cả  những việc mà Mạc-đô-chê đã làm cho nhà nước khi trước, Ha-man quyết định sát hại Mạc-đô-chê và cả người Do-thái đồng bào của ông.  Thuộc hạ của ông tổ chức một tiệc vui và dựng lên một cây cột cao dùng để treo cổ Mạc-đô-chê.

 

Cuộc đời Ha-man minh chứng một hậu quả vô cùng kinh khủng mà sự kiêu ngạo có thể ảnh hưởng lên một con người.  Tất cả chúng ta đều có thể là nạn nhân của kiêu ngạo, đôi khi theo cách thức rất tinh tế nữa.  Kinh Thánh cho biết rẳng: “Sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, và tính tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm ngôn 16:18).  Kiêu ngạo làm hư hỏng thái độ của chúng ta; như trong trường hợp của Ha-man, kiêu ngạo làm cho người ta không thấy cái yếu đuối của mình.

 

Làm sao tránh được tính kiêu ngạo?  Nhu mì khiêm nhường.  Giao phó mọi việc cho Chúa.

 

Kinh Thánh còn cho biết: “Kẻ ác kiêu căng, không tìm kiếm Chúa; hắn luôn nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời.” (Thi thiên 10:4).  Điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến Đức Chúa Trời.  Chúng ta phải để Chúa ở trung tâm đời sống mình.  Chúng ta phải thường xuyên tìm kiếm Chúa và nhớ rằng mình là kẻ phục vụ Ngài.

 

Nếu chúng ta hạ mình trước Đức Chúa Trời, Chúa sẽ giúp chúng ta có một tầm nhìn chính xác về ân tứ và khả năng của mình.  Chúa sẽ cho chúng ta nhớ rằng Ngài ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể trở thành nguồn phước cho những người chung quanh mình.  Chúng ta sẽ ý thức rằng tất cả chúng ta đều có những giới hạn và Chúa giúp chúng ta đem vinh dự và quang vinh về cho Chúa!

 

Hôm nay, bạn hãy quả quyết rằng sẽ không bao giờ mang lấy những tội như Ha-man.  Hãy hạ mình trước Chúa, hãy giao đời sống mình cho Chúa.  Trước tiên hãy tìm đến nước Chúa, hãy để cho Chúa kiến tạo và hướng dẫn cuộc đời của bạn.  Lạy Cha thương yêu, con xin hạ mình trước Cha, xin tùy thuộc vào Cha. Xin tha thứ tính kiêu ngạo của con.  Con muốn đời sống phục vụ Chúa vì con là tôi tớ Ngài.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

 

Bài trướcUBCĐGD – Giới Thiệu Sách Mới
Bài tiếp theoBài thứ 272: Hợp Nhất Trong Chúa