Bài thứ 136: Tiêu Chuẩn Của Hội Thánh

690

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:40-47

Câu căn bản: Vậy, những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp tem, và trong ngày ấy có độ ba nghìn người thêm vào hội thánh. (câu 41).

 

Suy niệm: Những câu Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay được gọi là tiêu chuẩn của Hội Thánh từ ban đầu cho đến hiện đại.

 

Hội Thánh tập trung vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

Mọi người gia nhập Hội Thánh là đáp ứng lời giảng truyền về Chúa Giê-xu, đã bị đóng đinh trên thập giá, đã phục sinh và ngự vào tâm hồn người tin Ngài.  Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của họ, là Chủ tể và người bạn thân của họ.  Các nhà thờ sẽ trở thành vô hiệu dụng và những cơ sở tôn giáo vô quyền năng khi trôi giạt xa khỏi Chúa Cứu Thế.  Sự giảng truyền và giáo dục về đời sống trong Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu làm chủ trong cuộc đời phải là nguồn sống và sức mạnh cho một Hội Thánh đích thực.

 

Hội Thánh là nơi con dân Chúa cầu nguyện.

Cầu nguyện là kênh chuyển tải Thánh Linh của Chúa và tâm hồn người tin Ngài và qua người ấy lây lan sang người khác.  Một Hội Thánh cầu nguyện trở thành một Hội Thánh siêu nhiên, dám quyết định những chuyện không thể làm được, vì biết rằng những gì Chúa chỉ đạo thì Ngài sẽ cung ứng nhu cầu.  Nhiều Hội Thánh ngày nay chỉ quyết định làm được những gì mà sức người cho phép.  Hội Thánh của bạn có dám nhân danh Chúa và sức mạnh của Thánh Linh mà thực hiện việc gì chăng?

 

Hội Thánh là nơi chăm sóc và chia sẻ.

Hội Thánh không những chỉ cam kết phục vụ Chúa, nhưng còn phục vụ nhau và chăm sóc đời sống cho nhau nữa.  Nhu cầu tâm linh và thể chất đều được chia sẻ trong ý thức rằng những gì mỗi người được cung ứng là của chung tất cả.

 

Hội Thánh là một nơi chữa lành vết thương và tật bệnh.

Quyền năng của Chúa qua Hội Thánh đáp ứng mọi nhu cầu về tâm linh, tâm lý, vật lý của con người.  Chúa đã ban ân tứ chữa bệnh cho Hội Thánh qua lời cầu nguyện, và nhiều bệnh nhân thuộc đủ loại đã được lành bệnh.

 

Hội Thánh còn là một thực thể tăng trưởng nữa.

Hội Thánh không dừng lại ở đâu cả, nhưng lúc nào cũng lớn mạnh và trải rộng ra.  Hội Thánh phải thu hút người đời vì trong Hội Thánh có tình thương thật và mọi người thành thật đối với nhau.

 

Bài trướcV/v: Lễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Truyền Đến Bình Định 1933-2013.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Mục Vụ Thể Thao – Cấp Độ 2, Tại Vũng Tàu.