Bài 44: Tình Yêu Chấp Nhận Nhiều Nhất

656

 

   Tình yêu dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

1 Cô-rinh-tô 13:7

 

 

   Tình yêu không giới hạn. Các chữ “mọi sự” trong câu kể trên bao gồm tất cả. Tình yêu của Đấng Christ khiến đối tượng không bao giờ nghi ngờ rằng tình yêu ấy có tiếp tục nữa hay không. Những người sống gần bạn có biết rằng dù họ không giữ lời hứa hay làm những việc sai trái, thì bạn vẫn không thay đổi thái độ đối với họ hay không? Những người ấy có dám chắc rằng ngay cả lúc họ làm bạn tổn thương bạn vẫn còn thương yêu họ và không có gì thù ghét họ chăng?

 

   Tình yêu thật chấp nhận người khác. Khi có người nào bất ngờ xúc phạm bạn, bạn sẽ chọn thái độ cho rằng đó chỉ là vô ý thôi. Nếu có ai tìm cách làm hại bạn, bạn “dung thứ chịu mọi sự”, sẵn lòng tha thứ vô điều kiện. Nếu có người nào tiếp tục gây cho bạn khó chịu, bạn “nín chịu mọi sự”. Bạn không bao giờ mất hi vọng đối với người mình thương. Bạn thực hành loại tình yêu vô điều kiện đối với mọi người, vì đó là tinh yêu Chúa ban cho bạn.

 

   Thánh Phao-lô nói rằng nếu có đức tin chuyển được núi, có miệng lưỡi như thiên thần, có khả năng nói tiên tri và hiểu mọi huyền bí, nhưng không có tình yêu thì ông chẳng là gì cả. Có người bảo rằng: ”Tôi không thể nào thương yêu người ta như kiểu ấy được” Nhưng nói như thế là sai.  Khi Chúa qua bạn mà thương yêu người khác, thì chỉ có một loại tình yêu mà thôi, loại tình yêu Chúa có. Hãy đọc lại 1 Cô-rinh-tô 13 với lòng biết ơn Chúa vì Chúa đã yêu bạn với loại tình yêu hoàn toàn và không vị kỷ. Hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho người khác, qua bạn, loại tình yêu quý giá này.

 

Bài trướcBài 43: Phạm Tội Là Trái Luật
Bài tiếp theoBài 45: Tình Yêu Bền Vững