Trung Tráng Niên Tỉnh Bến Tre “Chung Một Cánh Đồng”

939

HTTLVN.ORG – “Chung Một Cánh Đồng” là chủ đề của chương trình Bồi linh – Thông công do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre tổ chức cho con cái Chúa trong độ tuổi trung tráng niên trong tỉnh nhân ngày Trung Tráng niên Tin Lành do Tổng Liên Hội ấn định.

Chương trình diễn ra ngày 10/11/2018 tại nhà thờ Tin Lành Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành. Có khoảng 400 trung tráng niên thuộc 15 Chi Hội và 4 Điểm Nhóm trong tỉnh về tham dự.

Trong giờ bồi linh, Mục sư Huỳnh Thành Tín, Thư ký Văn phòng Viện Thánh Kinh Thần Học nương trên nền tảng Kinh Thánh Ru-tơ 2:5-9 để khích lệ trung tráng niên làm công việc Chúa chung với nhau trong tinh thần trung tín và siêng năng, chấp nhận và giúp đỡ nhau, cũng như đi chung với nhau, hướng dẫn nhau và vâng phục nhau.

Trong tinh thần áp dụng sứ điệp bồi linh, các trung tráng niên sau đó được chia nhóm ra để cùng làm việc với nhau. Dưới sự cố vấn của các tôi tớ Chúa, các nhóm đã cùng nhau thảo luận để tìm thấy những rào cản trong sự phát triển Ban, và những phương cách tháo gỡ những rào cản, đồng thời tìm cách nhận biết những ân tứ Chúa ban, những nghề nghiệp có thể sử dụng để đem sự gây dựng cho Ban Trung Tráng niên. Việc thảo luận cũng là cơ hội để các thành viên trong các Hội Thánh được làm quen, kết thân, kết ước cầu nguyện cho nhau và khích lệ nhau trong cánh đồng của Chúa.

Giờ thảo luận theo nhóm

 Trung Tráng niên ca ngợi Chúa

Phần cuối của chương trình là thì giờ các nhóm cùng học hỏi thêm những kinh nghiệm quý báu qua việc thuyết trình chuyên đề, và ngợi khen Chúa chung của các nhóm.

Đại diện nhóm thuyết trình

Chương trình dầu ngắn ngủi nhưng đánh động lòng của nhiều tôi con của Chúa. Mọi người ra về với lời nhắn nhủ: “Hãy thôi đi tìm một Hội Thánh hoàn hảo, nó không có đâu. Hãy tham gia một Hội Thánh không hoàn hảo và phục vụ mọi cách bạn có thể để khiến Hội Thánh tốt đẹp hơn”.

 

CTV. Thái An