Thơ: Xin Chớ Ngã Lòng

530

(Phỏng theo I Sa-mu-ên 17)

Có ai yếu đuối mà tôi không?
Gô-li-át kia làm cực lòng
Hắn luôn khủng bố và tra tấn
Gã khổng lồ này áp số đông.

Bốn mươi ngày qua thật khiếp kinh
Vua, dân sợ hãi họ rùng mình
Ai sẽ chiến đấu cho dân sự?
Không câu trả lời chỉ lặng thinh.

Đa-vít bước đến giữa dân mình
Xin đừng ngã lòng, chớ khiếp kinh
Sư tử và gấu đều ngã xuống
Trong quyền năng Ngài thật diệu vinh.

Chúa đã giúp tôi thắng gấu rồi
Gã khổng lồ kia cũng vậy thôi
Ắt Ngài sẽ cứu trong danh Chúa
Hắn sẽ nằm dài dưới chân tôi.

Áo chiến, giáo, gươm chẳng quen dùng
Đa-vít cởi trả, người tháo tung
Bước chân xuống suối nhặt hòn đá
Cùng với trành kia, Chúa ở cùng.

Vèo vèo hòn đá trúng ngay đầu
Kẻ thù gục ngã, trở kịp đâu
Đa-vít chiến thắng Gô-li-át
Quân thù kéo chạy, chạy rất mau.

Bạn đang chiến đấu kẻ thù nào?
Ngó chẳng cân sức, bạn lao đao
Quân thù tra tấn tinh thần bạn
Xin nương nơi Chúa, chớ ngã nhào.

Chúa sẽ chiến cự thế cho mình
Chỉ cần bạn giữ vững niềm tin
Không kẻ thù nào là không thể
Trước quyền năng Chúa nó thất kinh.

Xin đừng ngã lòng trước kẻ thù
Chúa sẽ chiến cự giống y như
Chuyện Gô-li-át và Đa-vít
Danh Ngài cả sáng đến muôn thu.

                                                 Hoa Dã Quỳ